Wycieczka do Kopalni Ziemowit

Wspaniale kształtuje się współpraca Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki z Kopalnią „Piast- Ziemowit”, a dokładniej ze strefą „Ziemowitu” zlokalizowaną w Lędzinach, w pobliżu naszej szkoły. Niejednokrotnie uczniowie odwiedzali kopalnię, a ostatnio miało to miejsce dnia 13 kwietnia 2022 r. Dzięki uprzejmości Dyrekcji kopalni, przy współpracy z mgr inż. Dariuszem Kołodziejczykiem, mgr inż. Michałem Błażem oraz panem Zygmuntem Matyskiem grupa uczniów naszej szkoły zwiedziła kopalnianą Izbę Tradycji, zapoznając się z wieloletnią historią kopalni „Ziemowit” obchodzącej w tym roku 70 -lecie istnienia. Górnictwo węgla kamiennego w Lędzinach sięga jednak 1842 roku, kiedy to powstała pierwsza kopalnia „Radość Henryka” („Heinrichsfreudegrube”), która w 1924 r. zmieniła nazwę na „Piast”. Budowę drugiej kopalni tj. „Ziemowitu” rozpoczęto w 1940 r., a otwarto ją w 1952 r., zaś w 1972 r. połączono stary Piast i Ziemowit w jeden zakład o nazwie KWK „Ziemowit”.

Dzięki uprzejmości pana Michała Błaża nasi uczniowie po zwiedzeniu Izby Tradycji udali się do Dyspozytorni, gdzie zapoznano ich z bardzo odpowiedzialną pracą w tym dziale. Następnie powędrowali do Działu Tąpań Stacji Geofizyki Górniczej- w tym miejscu pan mgr inż. Grzegorz Śladowski zaznajomił ich z metodami pomiaru różnego rodzaju wstrząsów powodowanych w wyniku działalności kopalni. Okazało się, że aparatura pomiarowa rejestruje także inne wstrząsy, w tym trzęsienia ziemi w różnych rejonach świata. Na zakończenie młodzież zwiedziła cechownię kopalni, z piękną figurą św. Barbary.

Pobyt na Kopalni „Ziemowit” – niezwykle interesujący- wywarł na uczniach niemałe wrażenie. Pozostanie po nim mały ślad obecności SP z O.I nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach na kopalni- wpis w Księdze Pamiątkowej.

Wycieczka została zorganizowana w ramach innowacji pedagogicznej „Co bliskie, to w sercu- poznaj swoją Małą Ojczyznę” autorstwa Jadwigi Pytel, Ewy Gołębiowskiej i Sylwii Wituła-Jedlińskiej.