Wycieczka klas szóstych

22 listopada uczniowie klas szóstych byli na warsztatach z elektrostatyki i ze światła na Wydziale Fizyki i Dydaktyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zobaczyli również film przyrodniczy „Pod taflą oceanu” w kinie IMAX oraz poznali układ gwiazd na niebie w Śląskim Planetarium.