XVI Powiatowy Turniej Wiedzy Matematyczno-Ekonomicznej

Poniedziałek, 9 grudnia 2019 roku był dniem, w którym w naszej szkole odbył się XVI Powiatowy Turniej Wiedzy Matematyczno-Ekonomicznej. Konkurs ten (wcześniej organizowany dla gimnazjalistów), od dwóch lat obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych. Każda ze szkół może zgłosić tylko jedną drużynę. W obecnym roku szkolnym do turnieju zgłosiło się dziewięć dwuosobowych reprezentacji. Uczniowie rozwiązywali 10 zadań o różnym stopniu trudności. Zmagania turniejowe wymagały od uczestników zarówno znajomości pojęć ekonomicznych, jak i umiejętności wykonywania obliczeń procentowych.

Tegoroczne potyczki zakończyły się przyznaniem pucharów, dyplomów oraz nagród następującym zespołom:
I miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu, w składzie: Agata Kozicka i Filip Zioła
II miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Imielinie, w składzie: Zofia Pielorz i Ewa Miś
III miejsce: uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach, w składzie: Aleksandra Kaczmarczyk i Krzysztof Spyra

Patronat na konkursem objęła Pani Krystyna Wróbel – Burmistrz Miasta Lędziny. Turniej uzyskał dofinansowanie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Dzięki powyższemu wygrywający otrzymali wartościowe nagrody, pozostali upominki, a wszyscy słodki poczęstunek, do którego dołożyła się również Rada Rodziców naszej szkoły.

Turniej przygotowały nauczycielki matematyki: Jolanta Chrostek i Małgorzata Sobczyk.