Z życia klasy 2c

Dziś w klasie 2c były zajęcia inne niż zawsze. Pani Katarzyna Ostrowska (mama Anetki) przeprowadziła z dziećmi zajęcia warsztatowe – eksperymenty z dziedziny chemii, fizyki i optyki. Zajęcia były bardzo ciekawe, a dzieci zachwycone!