Znam moje miasto Lędziny

W październiku uczniowie klas 1-3 wraz ze swoimi wychowawcami realizowali projekt edukacyjny „Znam moje miasto Lędziny”. Jego głównym celem było poznanie ważnych miejsc w Lędzinach oraz zapoznanie z historią miasta. Jednym z priorytetów było też odwiedzenie miejsc pamięci znajdujących się w naszym mieście w związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych.

Realizacja projektu rozpoczęła się od poznania wybranych elementów z historii miasta – skąd pochodzi nazwa Lędziny, herb miasta, zabytki. Następnie poszczególne klasy wybrały się na spacery edukacyjne:
Klasy I – Spacer na Plac Farski i Obelisk.
Klasy II – Zawitały do Klasztoru Sióstr Boromeuszek, Biblioteki Miejskiej oraz Pomnika Powstańców Śląskich.
Klasy III – Wycieczka na Górkę Klemensową oraz zwiedzanie Kościoła św. Klemensa z podziemiami, cmentarz przy Kościele św. Anny.

Po każdym spacerze klasa miała wykonać prace plastyczne obrazujące miejsca spaceru, co uwidocznione zostało na wystawie w holu szkoły.

Konkurs The Voice of Students

28 września odbył się pierwszy etap Konkursu The Voice of Students organizowany przez PZS Lędziny.
Nasze uczennice Wiktoria Piórek i Emilia Jacek zaśpiewały piosenki w języku angielskim z wybranego przez siebie repertuaru i zakwalifikowały się do drugiego etapu. Polegał on na zaśpiewaniu i nagraniu wylosowanej piosenki. Na Facebook PZS Lędziny można było oddawać głosy poprzez polubienie wykonania uczestników. Wyniki ogłoszono 3 listopada. Ostatecznie Wiktoria Piórek zajęła III miejsce. Gratulujemy!

Wycieczka na cmentarz pod kościołem św. Anny oraz pod pomnik Powstańców Śląskich – innowacja pedagogiczna “Co bliskie , to w sercu – poznaj swoją Małą Ojczyznę”

Z okazji święta Wszystkich Świętach grupa uczniów naszej szkoły dnia 3 listopada 2021r. odwiedziła cmentarz przy kościele św. Anny, by wspomnieć spoczywających na cmentarzu księży, siostry boromeuszki, parafian oraz żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. W atmosferze modlitwy i zadumy zapalono znicze. Następnie młodzież udała się pod pomnik Powstańców Śląskich, by również zapalić znicze i przypomnieć sobie historię powstań śląskich. Wycieczka odbyła się w ramach innowacji pedagogicznej „Co bliskie, to w sercu- poznaj swoją Małą Ojczyznę” autorstwa J. Pytel, E. Gołębiowskiej, S. Wituła-Jedlińskiej, w nawiązaniu do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta 2021” mającej ma na celu pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią miejsca, regionu i lokalnej społeczności.

Konkurs literacki “Co drzewo widziało?”

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 odbył się konkurs literacki “Co drzewo widziało?”, który został zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Drzewa. Przygotowały go i przeprowadziły nauczycielki języka polskiego – Monika Basiaga i Barbara Kowalska. Na konkurs wpłynęło dziewięć prac. Poziom artystyczny konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie zaprosili nas do świata swojej wrażliwości i wyobraźni. Opracowanie tematu było różnorodne. Autorzy wzbogacili swoje teksty o dialogi, opisy, elementy pamiętnika. Umiejętności literackie są dowodem na to, że młodzież sprawnie posługuje się bogactwem naszego pięknego języka.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Julian Jankowski z klasy 7 c,
II miejsce – Julia Wyrwoł z klasy 7 d,
III miejsce – Ewa Radziejewska z klasy 7f.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na polu literackim.

Światowy Dzień Zwierząt

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt zorganizowano wystawę FOTO – PUPIL oraz przeprowadzono konkurs plastyczny dla klas 1 – 3 „Moje ulubione zwierzątko”, w którym I miejsce zajął Patryk Nyga z klasy 2 b, II miejsce Malwina Włodarczyk z klasy 3 c, III miejsce Hania Biesek z klasy 1 c.

Jak co roku odbyła się również akcja „Zbiórka dla Burka”. Zebrane dary zostały przekazane do schroniska dla zwierząt w Tychach.

Zajęcia profilaktyczne

W dniu 28 października odbyły się spotkania profilaktyczne w klasach 8 z przedstawicielem KPP w Bieruniu sierż. szt. Katarzyną Szewczyk. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat cyberprzemocy i jej skutków oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

CodeWeek 2021 – Europejski Tydzień Kodowania

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania odbyły się w dniach od 9 do 24 października. W naszej szkole przebiegały pod hasłem: „Kodujemy i programujemy, w SP 1 szalejemy!”.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów wraz ze swoimi wychowankami na lekcjach kodowali i programowali. W klasach młodszych było to głównie kodowanie na macie edukacyjnej, szyfrowanie i zabawy w zakodowane obrazki, dyktanda graficzne oraz programowanie w ruchu na sali gimnastycznej.

W klasach starszych elementy kodowania były włączone w różne przedmioty, uczniowie bawili się swoimi grami planszowymi i nie tylko … Rozkodowywali prace wg podanej instrukcji, kodowali zapisy nutowe i matematyczne. Był też ekologiczny escape room czy szyfrowanie alfabetem Morse’a. Na lekcjach informatyki było programowanie w Scratchu i Pythonie. Nie zabrakło też zabaw z robotami ozobotami. Do zabawy włączyli się uczniowie w ramach kółka komputerowego Centrum Mistrzostwa Informatycznego oraz członkowie projektu Erasmus+, którzy odkodowywali pytania przy pomocy kodów QR.
Zwieńczeniem całej akcji było zdobycie certyfikatu dla szkoły.

#jestnaswiecej

W październiku najstarsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacyjnych wprowadzających w tematykę hejtu w sieci i sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Głównym celem akcji #jestnaswiecej przeprowadzonych przez wychowawców klas siódmych i ósmych była rozmowa z uczniami o bezpiecznym korzystaniu z Internetu oraz zapoznaniu z podstawowymi zagrożeniami, jakie dziecko napotyka w sieci.
Kampania została zorganizowana przez Fundację Orange.
W ramach akcji powstał symbol, za pomocą którego uczniowie mogą pokazać swój sprzeciw wobec hejtu. Jest to pomarańczowa sznurówka. Takie właśnie sznurówki otrzymali uczniowie by je nosić i promować tę akcję.

Wycieczka 2b i 2d do Zagrody i Ogrodnictwa “Niezłe ziółka” w Mikołowie

27 października 2021 klasy 2b i 2d wraz z wychowawcami i panią pedagog pojechały na wycieczkę do Zagrody i Ogrodnictwa “Niezłe ziółka” w Mikołowie, w której co krok można było dostrzec uroki jesieni. Uczniowie w trakcie dwóch cykli zajęć zobaczyli zwierzęta zamieszkujące zagrodę – konie, owce, kozy, króliki, gęsi i kury. Wielką radość sprawiło dzieciom ich karmienie oraz dotykanie. Następnie zapoznano uczniów z jesiennymi kwiatami, darami ogrodu i ziołami, które dzieci oglądały przez binokulary. Największą atrakcją okazało się sadzenie w doniczce sadzonki rojnika, którą uczniowie zabrali do domów.

Konkurs czytelniczy “Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”

21 października 2021 roku w bibliotece szkolnej przeprowadzono konkurs czytelniczy dla klas IV – VI.
Uczniowie biorący w nim udział pisali test ze znajomości książki autorstwa Andrzeja Maleszki pt. “Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.

Wszyscy uczestnicy spisali się na medal, wykazali się bardzo dobrą znajomością lektury. W konkursie uczestniczyło szesnaścioro uczniów.

Zwycięzcami konkursu czytelniczego „,Magiczne drzewo” zostali:

I miejsce zajął Karol Borys z klasy 4c,
II miejsce zajęły Zofia Figiel oraz Oliwia Rodzoń z klasy 4c,
III miejsce zajęły Laura Gonscz z klasy 4a oraz Anna Kaczmarczyk z 5c.
Wyróżnienie zdobyła Paulina Wiśniowska z klasy 4c.

Serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy i pasji czytelniczej. Zapraszamy za rok!

Organizatorki konkursu: Monika Basiaga, Barbara Kowalska.

Nie zabierajcie mamy

W październiku 2021 roku nauczyciele historii w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”, przeprowadzili w klasach siódmych i ósmych lekcje poświęcone stanowi wojennemu. W ramach lekcji, został wyświetlony uczniom film dokumentalny pt: „Nie zabierajcie mamy”. Przedstawia on nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Ponadto umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły na ich dalsze życie.

Film powstał dzięki dofinansowaniu z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Pasowanie na ucznia

22 października 2021 r. odbyła  się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu  dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. Podczas uroczystości program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas trzecich. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektor Szkoły Annę Truty oraz zastępcę Burmistrza Miasta Annę Wiaderny. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

„Serenada dla dzieci – bezpieczni w szkole”

Uczniowie klasy 1c wzięli udział w konkursie „Bezpieczni w szkole”, organizowanego przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek, producenta serów żółtych Serenada.
Konkurs skierowany był do szkół podstawowych z całej Polski.
Celem konkursu i akcji „Serenada dla dzieci – bezpieczni w szkole” było pokazanie uczniom, że zakrywanie ust i nosa może być nie tylko przykrym obowiązkiem, ale również formą zabawy i kojarzyć się z czymś przyjemnym. Serenada proponuje również, żeby podczas przerw między lekcjami dzielić się uśmiechem, a nie kanapką.
Dzięki akcji uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w szkole związanego z Covid.
Klasa otrzymała za wygraną w konkursie zabawne maseczki dla każdego ucznia oraz lunchboxy na drugie śniadanie.

Wycieczka do Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach

21.10.2021 r. uczniowie klasy 7F udali się na wycieczkę do Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach, gdzie zapoznali się z pracą laboratoryjną i badawczą prowadzoną na terenie ośrodka. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenie doświadczeń, a tym samym w sposób praktyczny skonfrontować się z pracą laboratoryjną. Uczestnicy wycieczki otrzymali upominki CBiDGP. Odbyła się ona w ramach innowacji pedagogicznej „Co bliskie, to w sercu- poznaj swoją Małą Ojczyznę” autorstwa Jadwigi Pytel, Ewy Gołębiowskiej i Sylwii Wituła- Jedlińskiej. Współpraca była możliwa dzięki zaangażowaniu pani Katarzyny Ostrowskiej.

Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego „Rynek pracy w Tychach i okolicach”

W dniu 18 października 2021 r. klasy siódme oraz ósme wzięły udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się na terenie naszej szkoły. Zajęcia były przeprowadzone przez Pana Jarosława Sojdę – doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Tematem spotkania był „Rynek pracy w Tychach i okolicach”. Zostały poruszone m.in. zagadnienia dotyczące analizy rynku pracy oraz aktualnego zapotrzebowania na wybrane zawody. Duże zainteresowanie wzbudził „barometr zawodów”, czyli prognoza przedstawiająca aktualną sytuację zatrudnienia w powiecie, województwie oraz całym kraju.

Zaproszona młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusjach grupowych oraz wykazała duże zainteresowanie poruszanym tematem. Teraz z pewnością wszyscy uczniowie są lepiej przygotowani do zaplanowania własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi za poświęcony czas oraz przekazanie cennych informacji.

#ErasmusDays 2021

#ErasmusDays jest inicjatywą mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Przez 3 dni na terenie całego świata organizuje się spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których można posłuchać (lub samemu opowiedzieć) o efektach projektów Erasmus+.

W trakcie wydarzenia każdy mógł bliżej zapoznać się z praktyczną stroną funkcjonowania Programu Erasmus+, odkryć kolejne obszary aktywności znajdujące się w szerokim spektrum jego oddziaływania.

Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w programie Erasmus+ i realizuje projekty polegające między innymi na spotkaniach międzynarodowych uczniów tzw. mobilnościach i wymianie dobrych praktyk.

W tym roku uczniowie i nauczyciele mogli bliżej zapoznać się z praktyczną stroną funkcjonowania Programu Erasmus+ i projektu „Be creative, be innovative”, który obecne realizowany jest w szkole.

W ramach projektu Erasmus+ w naszej Szkole odbyły się liczne atrakcje podczas Dni Erasmusa. Uczniowie uczestniczyli w Erasmus Race, czyli po zeskanowaniu kodu QRodpowiadali na pytania na temat Unii Europejskiej oraz prowadzonego projektu Be creative, be innovative. W klasach odbyły się prezentacje oraz quizy promujące projekt Erasmus+.
https://www.erasmusdays.eu/
https://www.erasmusdays.eu/event/be-creative-be-innovative/

Zajęcia innowacyjne “Edukacja prawna” III edycja

W październiku odbyły się pierwsze zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Edukacja prawna”. W spotkaniu uczestniczyli chętni uczniowie z klasy 8c oraz 8d. Głównym celem innowacji jest zainteresowanie młodzieży tematyką prawną oraz podniesienie ich świadomości prawnej. Wszystko to ma być przekazane w sposób przejrzysty dla ucznia, aby łatwiej mu było odnaleźć się w otaczającym go świecie . Październikowe zajęcia zostały poświęcone wprowadzeniu podstawowych zagadnień. Zostały poruszone następujące tematy: „Co to jest prawo?”, „Jakie są podstawowe zasady prawa?”, „Przepis prawny, a norma prawna”, „System prawa w Polsce” oraz „Hierarchia aktów prawnych obowiązujących w Polsce”. Każde zagadnienie poparte było przykładami wymyślonymi przez uczniów i nauczyciela.

Dodatkowo w roku szkolnym 2021/2022 szkoła zawarła umowę patronacką z Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa z siedzibą w Warszawie. Celem współpracy jest propagowanie nauki prawa i podnoszenie świadomości prawnej wśród młodzieży szkolnej. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://uniwersytetprawa.pl/

Jeszcze raz dziękuję uczniom za udział w zajęciach i zapraszam na kolejne już w listopadzie, gdzie przybliżymy sobie podstawowe zagadnienia z prawa cywilnego.

Wioleta Tomala