Zajęcia z innowacji w klasopracowni biologicznej

Dnia 27.05.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach innowacji pedagogicznej „Co bliskie, to w sercu- poznaj swoją Małą Ojczyznę” koordynowanej przez nauczycielki: E. Gołębiowską, J. Pytel i S. Wituła- Jedlińską. Uczniowie tym razem pracowali nad szkolną gazetką dokumentującą innowację oraz nad makietkami wykonanymi z zebranych wcześniej i zasuszonych roślin. Zapoznali się także z nazwami gatunkowymi zebranych okazów i rozwijali swoje plastyczne talenty.