Zajęcia „Jak to jest być niepełnosprawnym?”

W kwietniu w klasie 1a odbyła się lekcja poświęcona tematyce osób niepełnosprawnych. Oprócz części teoretycznej przeprowadzono ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik spotkania wykonał co najmniej jedno „specjalne” zadanie. Podstawowym celem przeprowadzonych zajęć było uwrażliwienie uczniów na zagadnienie niepełnosprawności oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych.