Zajęcia z pierwszej pomocy dla uczniów klas drugich

W czwartek 8 czerwca do klasy 2e i 2c naszej szkoły przyszli gimnazjaliści z panią Aliną Bielec z Gimnazjum nr 1, by przeprowadzić warsztaty z zakresu pierwszej pomocy. Nasi uczniowie obejrzeli krótką prezentację na temat sposobu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a później wcielając się w ratowników ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy na fantomach. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie uczniów, którzy dzielnie ćwiczyli sposób układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz sposób udzielania pomocy osobie nieprzytomnej w różnym wieku. Na zakończenie warsztatów za zaangażowanie uczniowie otrzymali dyplom małego ratownika. Mamy nadzieję, że te warsztaty to ziarenko, które padając na dobry grunt szybko zaowocuje w postaci właściwych reakcji uczniów na pewne wydarzenia w życiu codziennym.