Zajęcia profilaktyczne

W dniu 28 października odbyły się spotkania profilaktyczne w klasach 8 z przedstawicielem KPP w Bieruniu sierż. szt. Katarzyną Szewczyk. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat cyberprzemocy i jej skutków oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.