Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego – „Zawód i praca a predyspozycje zawodowe”

W dniach 21 września oraz 8 października 2020 r. klasy ósme wzięły udział w dwugodzinnych warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się na terenie naszej szkoły. Zajęcia były przeprowadzone przez Panią Zofię Herok – doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu, który posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Temat warsztatów „Zawód i praca a predyspozycje zawodowe” był niezwykle istotny dla młodych ludzi, którzy niebawem staną przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusjach grupowych oraz wykazała duże zainteresowanie poruszanym tematem. Podczas spotkania każdy uczestnik rozwiązał test predyspozycji zawodowych, dzięki któremu poznał swoje mocne i słabe strony. Teraz z pewnością wszyscy uczniowie są lepiej przygotowani do wyboru przyszłej szkoły oraz zawodu.