Zakaz wjazdu samochodów na plac szkolny

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci szkolnych i przedszkolnych informujemy, że NIE DOPUSZCZA SIĘ WJAZDU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA PLAC SZKOLNY.

Prosimy również nie zastawiać dróg ewakuacyjnych (przed wejściem do żłobka). Bezpieczeństwo dzieci w szkole wymaga swobodnego dojazdu samochodów służb ratunkowych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych o każdej porze.

Liczymy na zrozumienie ze strony rodziców i zastosowanie się do obowiązujących przepisów.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1
im. K. Miarki w Lędzinach