Zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw

Rozdanie świadectw przez wychowawców klas odbędzie się 26 czerwca 2020 r. na terenach sportowych budynku filii naszej szkoły przy ul. Pokoju 29.
Zapraszamy uczniów wg następującego harmonogramu:
Klasy I – godz. 8.30
Klasy II – godz. 9.15
Klasy III – godz. 10.00
Klasy IV – godz. 10.45
Klasy V – godz. 11.15
Klasy VI – godz. 11.45
Klasy VII – godz. 12.15
Klasy VIII – godz. 12.45

Uczniowie powinni przyjść dokładnie na wyznaczoną godzinę (nie wcześniej) i udać się bezpośrednio do wyznaczonego dla poszczególnych klas miejsca.

Klasy trzecie i ósme niezależnie od pogody spotkają się w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku szkoły. Weście do szkoły od strony obiektów sportowych.

W razie niepogody ustalona zostanie zajętość sal lekcyjnych w budynku dla pozostałych oddziałów.

Informujemy, że szkoła nie dysponuje parkingiem, prosimy o pozostawienie samochodu na okolicznych parkingach.

Niezbędne dodatkowe informacje zostaną przesłane poprzez dziennik elektroniczny w późniejszym terminie.

Dyrekcja szkoły