Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji ZDALNEGO NAUCZANIA

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie organizacji ZDALNEGO NAUCZANIA w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zarządzenie Nr XXII/2019/2020Pobierz plik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr XXII/2029/2020 z 23.03.2020 r. (Plan zajęć)Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr XXII/2029/2020 z 23.03.2020 r. (Postanowienia uzupełniające)Pobierz plik