Zbiórka makulatury

W naszej szkole została przeprowadzona zbiórka makulatury. Priorytetem akcji był aspekt ekologiczny oraz kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego. Zebraliśmy 2240 kg.
Z uzyskanych pieniędzy zostały zakupione świetlówki.