Zmiana w obsłudze biletów dla uczniów

Wszystkim uczniom, przypominamy o tym, że po przedłużeniu ważności legitymacji należy odnowić swoje prawo do ulgi zapisane na karcie ŚKUP. Uczniom, którzy jeszcze nie mają spersonalizowanej karty ŚKUP również przypominamy, że okresowe bilety imienne oraz bilety szkolne można kupować wyłącznie na karty spersonalizowane.

Karta ŚKUP

Zakoduj lub odnów swoje uprawnienie do ulgi na swojej karcie ŚKUP

Ważność uprawnienia do ulgi zakodowanej na karcie jest taka sama jak ważność potwierdzającego ją  dokumentu. Jeżeli uprawnienie do ulgi miało charakter czasowy, a jego termin zostanie przedłużony, należy ponownie zakodować uprawnienie do ulgi na karcie (na przykład w przypadku uczniów na kolejny rok szkolny). Pamiętaj o ponownym zakodowaniu swojego uprawnienia do ulgi na karcie ŚKUP w nowym roku szkolnym (po przedłużeniu ważności legitymacji).

Jeśli pasażer ma na swojej karcie ŚKUP zakodowane uprawnienie do ulgi:

  • przy kontroli nie musi pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów,
  • przy korzystaniu z taryfy odległościowej system automatycznie pobiera opłatę ulgową, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych operacji na kasowniku poza przyłożeniem karty.

Uprawnienie do ulgi może być zakodowane na karcie w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera.

Aby zakodować uprawnienie do ulgi, trzeba pracownikowi POP lub POK pokazać odpowiedni dokument (np. ważną legitymację szkolną).

Zamów spersonalizowaną kartę ŚKUP

Aby wyrobić taką kartę, należy złożyć wniosek – można to zrobić w Punktach Obsługi Pasażera lub Punktach Obsługi Klienta oraz przez internet (www.kartaskup.pl). Karta wydawana jest bezpłatnie, ale w przypadku składania wniosku przez internet należy zapłacić 20 zł (pieniądze te znajdą się na koncie wydanej karty i będzie je można wykorzystać na przykład przy zakupie biletów).

Jak złożyć wniosek o wydanie spersonalizowanej karty ŚKUP?

Osoba, która ukończyła 13. rok życia może wniosek złożyć samodzielnie (bez obecności rodzica lub opiekuna).  Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, na przykład legitymację szkolną.

Jeśli taki wniosek chce złożyć rodzic w imieniu dziecka, które ukończyło 13 lat,  musi on mieć przy sobie podpisane przez dziecko pełnomocnictwo. Osoba składająca taki wniosek powinna mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika.

Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia nie mogą samodzielnie złożyć wniosku. Wniosek powinien zostać złożony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Wnioskując o kartę dla dziecka rodzic (opiekun) powinien okazać:

  • dowód osobisty lub paszport dziecka
  • dowód osobisty rodzica (opiekuna)
  • jeżeli dziecko nie posiada ani dowodu, ani paszportu wówczas należy mieć legitymację szkolną oraz dokument poświadczający tytuł do opieki prawnej (np. akt urodzenia).

W każdym przypadku rodzic lub opiekun musi mieć swój dowód osobisty.

W przypadku składania wniosków przez Internet powyższe dokumenty należy przedstawić przy odbiorze karty. Kartę odebrać można wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta.

Podczas odbioru karty można zakodować swoje uprawnienie do ulgi, ale odbywa się to na wyraźne życzenie osoby odbierającej kartę (żadne uprawnienie nie jest kodowane automatycznie).