Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

 

KLASY I

Przedmiot

Podręcznik – tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele, cz. 1

Nowi Tropiciele, cz. 2

Nowi Tropiciele, cz. 3

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

815/1/2017

Nowi Tropiciele, cz. 4

A. Burdzińska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska

Nowi Tropiciele, cz. 5

A. Banasiak, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

„Nowi Tropiciele”- materiały ćwiczeniowe,

E. Burakowska-karty matematyczne

A. Banasiak, A. Burdzińska, J.Dymarska,

M. Kołaczyńska, A. Kamińska, B. Nadarzyńska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Język angielski

Gold Sparks dla klasy 1

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Oxford

Nr w wykazie MEN:

783/1/2017

 

 

Religia

„W domu i rodzinie Jezusa” + ćwiczenia

Praca zbiorowa

WAM

Nr w wykazie MEN:

AZ-11-01/10-KR-1/11

 

KLASY II

Przedmiot

Podręcznik – tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele 2

cz.1,2,3

A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Nr w wykazie MEN:

815/2/2018

Nowi Tropiciele 2

cz.4,5

Nr w wykazie MEN:

815/4/2018

„Nowi Tropiciele”- materiały ćwiczeniowe (karty ćwiczeń 1-5 oraz karty matematyczne)

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

Język angielski

Gold Sparks dla klasy 2

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Oxford

Nr w wykazie MEN:

783/2/2017

 

 

Religia

„Bliscy sercu Jezusa”

Praca zbiorowa

WAM

AZ-12-01/10-KR-1/12

 

KLASY III

Przedmiot

Podręcznik – tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele 3

cz.1,2,3

A. Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz, A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Nr w wykazie MEN:

815/5/2019

Nowi Tropiciele 3

cz.4,5

Nr w wykazie MEN:

815/6/2019

„Nowi Tropiciele”- materiały ćwiczeniowe (karty ćwiczeń 1-5 oraz karty matematyczne)

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

Język angielski

Gold Sparks dla klasy 3

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Oxford

Nr w wykazie MEN:

783/3/2018

 

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Praca zbiorowa

WAM

Nr w wykazie MEN:

AZ-13-01/10-KR-14/13

 

 

 

KLASY IV

Przedmiot

Podręcznik – tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

Między nami 4

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska – Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

867/1/2017

Język angielski

Brainy klasa 4

Nick Beare

Macmilan

Nr w wykazie MEN:

831/1/2017

 

Historia

Podróże w czasie. Klasa 4

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

829/1/2017

 

Matematyka

Matematyka 4 z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN: 780/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

863/2017

Muzyka

Klucz do muzyki 4

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakubczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Nr w wykazie MEN:

858/1/2017

Plastyka

Brak podręcznika

 

 

 

Zajęcia techniczne

Jak to działa? 4

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

295/1/2017

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dl szkoły podstawowej klasa IV

Grażyna Koba

Migra

Nr w wykazie MEN:

806/1/2017

Religia

Zaproszeni przez Boga 4

Praca zbiorowa

red. Zbigniew Marek SJ

WAM

Nr w wykazie MEN: AZ-21-01/10-KR-2/12

 

KLASY V

Przedmiot

Podręcznik – tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

Między nami 5

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek,

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

867/2/2018

Język angielski

Brainy klasa 5

 

Nick Beare

Macmilan

Nr w wykazie MEN:

831/2/2018

 

Historia

Podróże w czasie. Klasa 5

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

829/2/2018

 

Matematyka

Matematyka 5 z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN: 780/2/2018

Biologia

Puls życia 5

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

844/1/2018

Geografia

Planeta Nowa 5

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz,

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

906/1/2018

Muzyka

Klucz do muzyki 5

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakubczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Nr w wykazie MEN:

858/2/2018

Technika

Jak to działa? 5

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

295/2/2018

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej klasa V

Grażyna Koba

Migra

Nr w wykazie MEN:

806/2/2018

Religia

Obdarowani przez Boga 5

Praca zbiorowa

red. Zbigniew Marek SJ

 

WAM

AZ-22-01/10-KR-5/13

 

 

KLASY VI

Przedmiot

Podręcznik – tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

Między nami 6

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek,

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

867/2/2018

Język angielski

Brainy klasa 6

 

Nick Beare

Macmilan

Nr w wykazie MEN:

831/3/2019

 

Historia

Podróże w czasie. Klasa 6

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

829/3/2019

 

Matematyka

Matematyka 6 z plusem

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN: 780/3/2019

Biologia

Puls życia 6

Joanna Stawarz

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

844/2/2019

Geografia

Planeta Nowa 6

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

906/2/2019

Muzyka

Klucz do muzyki 6

 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakubczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Nr w wykazie MEN:

858/3/2019

Technika

Jak to działa? 6

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

295/3/2010/2016

 

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej klasa VI

Grażyna Koba

Migra

Nr w wykazie MEN:

806/3/2019

Religia

Przemienieni przez Boga 6

Praca zbiorowa

red. Zbigniew Marek SJ

WAM

Nr w wykazie MEN:

AZ-23-01/10-KR-5/13

 

KLASY VII

Przedmiot

Podręcznik – tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

Między nami 7

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

867/4/2017

Język angielski – jako 1 język

English Plus Options dla klasy VII

Ben Wetz, Diana Pye

Oxford

Nr w wykazie MEN:

800/1/2017

 

Język niemiecki – jako 2 język

Magnet smart 1

Giorgio Motta

Lektor Klett

Nr w wykazie MEN:

817/1/2017

Historia

Podróże w czasie 7

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

829/4/2017

Matematyka

Matematyka 7 z plusem

pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN: 780/4/2017

Biologia

Puls Życia 7

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

844/4/2017

Geografia

Planeta Nowa 7

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

906/3/2017

Chemia

Chemia Nowej Ery 7

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 785/1/2017

Fizyka

Spotkania z fizyką 7

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

885/1/2017

Muzyka

Klucz do muzyki 7

 

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakubczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Nr w wykazie MEN:

858/4/2017

Plastyka

Brak podręcznika

——–

————-

—————-

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej klasa VII

Grażyna Koba

Migra

Nr w wykazie MEN:

806/4/2017

Religia

Szukam was. Podręcznik do religii. Klasa 7. Szkoła podstawowa

Praca zbiorowa

red. Władysław Kubik SJ

WAM

Nr w wykazie MEN:

AZ-31-01/10-KR-1/11

 

KLASY VIII

Przedmiot

Podręcznik – tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Język polski

Między nami 8

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

867/5/2018

Język angielski – jako 1 język

Repetytorium ósmoklasisty

Malcolm Mann

MacMillan

Nr w wykazie MEN:

925/2018

Język niemiecki – jako 2 język

Magnet smart 2

Giorgio Motta

Lektor Klett

Nr w wykazie MEN:

817/2/2017

Historia

Podróże w czasie 8

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN:

829/5/2018

Matematyka

Matematyka 8 z plusem

pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nr w wykazie MEN: 780/5/2018

Biologia

Puls Życia 8

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

844/3/2018

Geografia

Planeta Nowa 8

Tomasz Rachwał Dawid Szczypiński

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

906/4/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery 8

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 785/2/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką 8

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

885/2/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Jarosław Słoma

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

846/2018

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

Nr w wykazie MEN:

874/2018

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

Grażyna Koba

MIGRA

Nr w wykazie MEN:

806/5/2018

Religia

Jestem z wami. Podręcznik do religii dla klasy 8. Szkoła podstawowa

Praca zbiorowa

red. Władysław Kubik SJ

WAM

AZ-32-01/10-KR-3/12