Telefon zaufania

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 CAŁODOBOWY Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym


800 12 12 12 CAŁODOBOWY Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka


116 111 CAŁODOBOWY Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży


116 123 CAŁODOBOWY Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych


112 Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia


Inne numery telefonów pomocowych znajdziesz na stronach:
www.zapobiegajmysamobojstwom.pl
www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe
www.pokonackryzys.pl