Integracja

Czuć się zintegrowanym, to znaczy móc żyć w środowisku osób sobie podobnych, uczestniczyć we wspólnej działalności zgodnej z własnymi zainteresowaniami, ponosić odpowiedzialność za wyniki tych działań, a tym samym czuć się zaakceptowanym takim, jakim się jest ze swoimi zdolnościami lub ich ograniczeniami

Odile de Morsier, 1984

Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie

Maria Grzegorzewska

Idea integracji pojawiła się w polskiej oświacie w latach siedemdziesiątych. Jej propagatorem był prof. Aleksander Hulek, który pierwszy mówił o konieczności tworzenia integracyjnego systemu kształcenia. Jak pisał Hulek „integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych szkół i placówek oświatowych, umożliwiając im – w miarę możliwości – wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników”. Integracja – zespalanie się elementów w całość: zespalanie się w całość grup społecznych wyrażające się częstością i intensywnością kontaktów oraz wspólnotą ideową. (słownik języka polskiego)

Integracja szkolna to włączanie niepełnosprawnych dzieci do nauki w ogólnodostępnych szkołach i placówkach kształcenia masowego wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami.

W naszej szkole integracja rozpoczęła się w roku 2000, wtedy to powołano I klasę integracyjną. Nasza Szkoła promuje integralny obraz rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia (rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłów, umiejętność kierowania emocjami, sprawności intelektualnej, rozwój duchowy i ćwiczenie woli).