Konkursy

XV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z Języka Angielskiego ,,MEMORY MASTER” dla uczniów klas IV – VIII

Jest to konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu słownictwa opublikowanego na stronie organizatora (https://www.blumont.edu.pl/index.php/konkursy/memory-master-2)

Znajduje się tam tematycznie ułożona lista słów z podziałem na poziomy klas.
Na teście konkursowym pojawią się tylko słowa z listy!

UWAGA! Zgłoszenia do 30 września 2021 r.
Wpłata 10 zł na konto Rady Rodziców (proszę wpisać w tytule przelewu nazwisko ucznia i klasę

Termin konkursu: 27-29 października 2021 roku


XXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny “MOJA ULUBIONA PORA ROKU”

 • Format prac: A3, A2
 • Technika dowolna
 • Pracę oraz podpisaną zgodę i oświadczenie należy oddać nauczycielowi plastyki do 26.10.2021 r.

Regulamin / Zgoda i oświadczenie Pobierz plik


Konkurs plastyczno-literacki “Siatkówka – sport, co łączy a nie dzieli!”

Informacje o konkursie (1 MB)Pobierz plik


KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY “WIELKANOC W CZASIE PANDEMII”

Informacje o konkursie (179 KB)Pobierz plik
Regulamin konkursu (133 KB)Pobierz plik


Konkursy z okazji 30-lecia Samorządności Lędzin

Regulamin konkursu plastycznego dla klas I-IIIPobierz plik

Regulamin konkursu fotograficznego dla klas IV-VIIIPobierz plik


Powiatowy konkurs plastyczny „Blisko arcymistrzów”

Regulamin konkursuPobierz plik


Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Obrazowanie muzyki – impresje muzyczne”

Regulamin konkursuPobierz plik


Konkurs literacki “Lędziny – moje ukochane miasto”

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej z I.O. im. Karola Miarki nr 1. w Lędzinach.
2. Przedmiotem konkursu jest napisanie rymowanki, wiersza lub tekstu prozą.
3. Tematem wiersza muszą być Lędziny. Hasło przewodnie brzmi: “Lędziny – moje ukochane miasto”.
4. Praca musi być wykonana indywidualnie.
5. Pracę należy przesłać do nauczyciela języka polskiego.
5. Utwory należy wysłać jako załącznik w wybrany sposób:

 • za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
 • poprzez platformę Teams,
 • na adres e-mail podany przez polonistę.

6. Termin składania prac upływa 15 kwietnia 2021 roku.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do 23 kwietnia 2021 roku.


Świetlicowy konkurs plastyczny „Z głową w Internecie”

Serdecznie zapraszam wychowanków świetlicy z kl. I – III naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym polegającym na wykonaniu plakatu pod hasłem „Z głową w Internecie”.

Celem konkursu jest podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
 • Włączenie uczniów w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

Konkurs skierowany jest dla zainteresowanych uczniów klas I-III.
Treść pracy: Uczestnicy konkursu tworzą plakat w formacie A4 dowolną techniką plastyczną.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs organizowany jest pod nazwą „Z głową w Internecie”.
 • Organizatorem konkursu jest nauczyciel informatyki / wychowawca świetlicy p. Małgorzata Wielicka.
 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu na temat zawarty w tytule konkursu. Praca powinna być wykonana w formacie A4, dowolną techniką plastyczną, podpisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą.
  Wytwory proszę przynosić do świetlicy szkolnej w terminie do 25.02.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 04.03.2021r.

Czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy.


Szkolny informatyczny konkurs „Dzieci bezpieczne w Sieci”

Serdecznie zapraszam uczniów kl. I – III naszej szkoły do udziału w konkursie informatycznym.
Cele konkursu:

 • Promowanie odpowiedzialnego i świadomego korzystania z Internetu.
 • Włączenie uczniów w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

Konkurs skierowany jest dla zainteresowanych uczniów klas I-III.
Treść pracy: Uczestnicy konkursu tworzą komiks w programie graficznym Paint lub w Edytorze tekstu Word pod hasłem „Dzieci bezpieczne w Sieci”
Treść pracy konkursowej powinna nawiązać do bezpieczeństwa w różnych aspektach.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs organizowany jest pod nazwą „Dzieci bezpieczne w Sieci”.
 • Organizatorem konkursu jest nauczyciel informatyki p. Małgorzata Wielicka.
 • Uczniowie wykonują jedną pracę w formie komiksu, zrobioną w Edytorze grafiki Paint lub w Edytorze tekstu Word. Komiks formatu A4 wydrukowany lub formie elektronicznej, zapisany na pendrive.
 • Pracę (podpisaną na odwrocie: imię, nazwisko i klasa) proszę przynosić do świetlicy szkolnej w terminie do 01.03.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 04.03.2021 r.

Czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy.


FOX 2021

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

logofox

Termin konkursu: 20 kwietnia 2021 r.
Zgłoszenie udziału w konkursie: do 20.02.2021 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika
płatna do 20 lutego 2021r. na konto Rady Rodziców
– w tytule proszę podać nazwisko, imię oraz klasę uczestnika konkursu oraz wpisać Konkurs FOX

Szczegóły na stronie organizatora : https://fox.bielsko.pl/

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III – VIII
w 3 kategoriach wiekowych:
Kittens (kl. III-IV SP)
Bunnies (kl. V-VI SP),
Ducks (kl. VII-VIII SP),

Materiały przygotowawcze
Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. “trzech pytań gratis” (czyli o podanej wcześniej tematyce):
• Kittens: Present Continuous Tense i Simple Present Tense
• Bunnies:Simple Present Tense i Simple Past Tense
• Ducks:Present Perfect Tense i Simple Past Tense

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2021:
• Kittens – “Sleeping Beauty”
• Bunnies – “Ali Baba”
• Ducks – “The Mysterious Island”

Zapraszamy do udziału w konkursie
Zespół nauczycieli języka angielskiego


Konkurs językowo-plastyczny

Drodzy Uczniowie,
jak co roku, nauczyciele języków obcych w naszej szkole zapraszają Was do udziału w świątecznej edycji konkursu językowo – plastycznego na bożonarodzeniową kartkę świąteczną z życzeniami w dowolnym języku obcym – angielskim lub/i niemieckim.

Fotografie ręcznie wykonanych kartek możecie wysyłać do 17.12. 2020 r. (wtorek) na adres mailowy: angielskisp1ledziny@gmail.com, w nagłówku podając swoje imię, nazwisko oraz klasę.

Jury wyłoni 3 najlepsze prace w kategorii życzeń niemieckojęzycznych oraz 3 kolejne – w kategorii życzeń anglojęzycznych. Kryterium oceniania to przede wszystkim prace własne, o ciekawym koncepcie artystycznym i poprawnym walorze językowym.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do 22.12. 2020 (wtorek). Wszyscy uczestnicy otrzymają oceny o wadze 2, natomiast na zwycięzców oprócz ocen celujących, czekają drobne upominki wraz z dyplomami.

Serdecznie zapraszamy Was do udziału – liczymy na równie duży odzew, jak podczas wielkanocnej edycji, kiedy wysłaliście do nas…160 fotografii swoich wyjątkowych prac! So…don’t prolong any longer and 1-2-3, let’s enjoy the Christmas time! Wir warten ungeduldig auf Eure Weihnachtskarten.


Konkurs Plastyczno-Literacki “ŚWIAT I JA”

W tym roku konkurs przebiega pod hasłem: “Dziwny Rok”

Rok 2020 jest najdziwniejszy ze wszystkich w XXI wieku. Nasze życie codzienne, relacje z innymi, sposób spędzania czasu oraz nasze możliwości rozwoju bardzo się zmieniły. W jaki sposób ten rok wpłynął na Ciebie, Twoich bliskich i cały świat? Czy jest to dla Ciebie czas stracony czy raczej czas większych możliwości? Jak wygląda życie Twoje i innych w tych nietypowych czasach?

Przedstaw swoją pracą: jaki dla Ciebie jest ten dziwny rok?

W ramach konkursu uczeń może wykonać pracę plastyczną (np. rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka itp.) i/lub pracę pisemną (np.
praca albumowa, sprawozdanie, reportaż itp.)
Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury i innych placówek edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe wraz z potwierdzeniem wpłaty i pracami można
nadsyłać do dnia 30 listopada listownie bądź mailowo.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.wielkitestedukacyjny.com
Na laureatów konkursu oraz na najliczniej reprezentowane szkoły czekają atrakcyjne nagrody.


Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Bezpieczeństwie

adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych województwa śląskiego
Regulamin konkursu


Konkurs plastyczny „Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej drzewem Europy 2021″

Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej, zwyciężczyni konkursu Klubu Gaja Drzewo Roku 2020.

Informacje o Lipie św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej oraz jej zdjęcia, które mogą posłużyć jako inspiracja podczas tworzenia prac plastycznych, można znaleźć m.in. na stronach internetowych:
http://drzeworoku.pl/?tree=1#section-7
https://www.lop-podkarpackie.pl/
a także na profilach facebookowych: Nadleśnictwa Mielec, Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie, Lipy św. Jana Nepomucena, a także historyka i regionalisty Andrzeja Ziobronia.

Tematyka prac:
* Moja wizja Lipy św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej jako
europejskiego Drzewa Roku;
* Przedstawiam Europejczykom Lipę św. Jana Nepomucena z Dulczy
Wielkiej.

Kategorie wiekowe:
* 5-6 lat
* 7-9 lat
* 10-15 lat
* 16 lat i więcej.

Termin nadsyłania prac: 15.01.2021 r.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe!


XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z Języka Angielskiego ,,MEMORY MASTER” dla uczniów klas IV – VIII

Jest to konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu słownictwa opublikowanego na stronie organizatora (www.blumont.edu.pl/index.php/konkursy/memory-master-2)
Znajduje się tam tematycznie ułożona lista słów z podziałem na poziomy klas.
Na teście konkursowym pojawią się tylko słowa z listy!!!

UWAGA! Zgłoszenia do 9 października 2020 r. – wpłata 10 zł na konto Rady Rodziców (proszę wpisać nazwisko ucznia i klasę)

Ps. Uczniowie, którzy wpłacili na XII edycję konkursu w marcu 2020 (konkurs odwołany z powodu pandemii) automatycznie wezmą udział w XIII edycji.
Termin konkursu: 18-20 listopada 2020 roku


Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020


Konkurs informatyczny dla klas II-V “Jestem bezpieczny w sieci”

Praca powinna nawiązywać tematycznie do bezpieczeństwa w internecie. Uczestnik konkursu może przynieść tylko jedną pracę zgraną na pendrive lub wydrukowaną.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w programie graficznym Paint (orientacja strony – pozioma).

Termin dostarczenia prac do 13.02.2020 r. (miejsce – sala nr 38 lub świetlica szkolna)


Konkurs języka angielskiego FOX 2020 – XX edycja

fox_20-edycja
Termin konkursu: 3 marca 2020 r.
Termin zgłoszenia udziału w konkursie – do 10.01.2020 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika płatna do 10 stycznia 2020 r. na konto Rady Rodziców
– w tytule podać nazwisko i imię, klasę uczestnika konkursu oraz wpisać Konkurs FOX

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

 • KITTENS klasa III i IV szkół podstawowych
 • BUNNIES klasa V i VI szkół podstawowych
 • DUCKS klasa VII i VIII szkół podstawowych

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie:

 • Kittens – “The Shepherd Boy and the Wolf”
 • Bunnies – “Heidi”
 • Ducks – “Treasure Island”

Szczegóły na stronie organizatora: fox.bielsko.pl/pages/strona-glowna


SZKOLNY KONKURS KULTUROWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla uczniów klas 6-8

Konkurs polega na rozwiązaniu quizu gramatyczno-leksykalnego i o kulturze, który odbędzie się 26.11.2019 r. o godzinie 14.30 w Sali 213.

Zagadnienia do KONKURSU KULTUROWEGO:
stolice, flagi Wielkiej Brytanii i Stanów zjednoczonych,
– patronowie, flagi, symbole Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii
-życie rodzinne i towarzyskie
– święta
– rodzina królewska
– słynne postaci w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
-znane miejsca, miasta i budowle
– Ważne wydarzenia historyczne i sytuacje bieżące w ww. krajach.

Zgłoszenia do konkursu do 25.11.2017r. u nauczycieli języka angielskiego


XIV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „TAM, GDZIE MIESZKA MUZYKA”

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy malarskiej zainspirowanej jednym z dwóch utworów pochodzących ze świata baletu:
Utwór 1: Aram Chaczaturian „Taniec z szablami” z baletu „Gajane”
Utwór 2: Piotr Czajkowski „Walc kwiatów” z baletu „Dziadek do orzechów”

Prace konkursowe mogą być wykonane wybraną techniką malarską lub pastelami na dowolnym podłożu (papier / podobrazie) formatu A3. Prace muszą być na odwrocie opatrzone metryczką.

Termin oddawania prac konkursowych upływa 26 listopada 2019 r.

Więcej informacji w regulaminiePobierz plik


Powiatowy Talent Show

Jeśli chcesz pokazać swój talent, odwiedź Plac Farski w Lędzinach 19 października podczas eliminacjI.
Między 20 września a 11 października możesz zgłosić swój udział na 2 sposoby:

Wielki Finał już 17 listopada!

Więcej informacji na stronie powiatbl.pl


Ogólnopolski Konkurs Leksykalny z Języka Angielskiego ,,MEMORY MASTER” dla uczniów klas 4-8

memory-master

Jest to konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu słownictwa opublikowanego na stronie organizatora (http://www.blumont.edu.pl/index.php/konkursy/memory-master-2)
Znajduje się tam tematycznie ułożona lista słów z podziałem na poziomy klas.
Na teście konkursowym pojawią się tylko słowa z listy!

UWAGA!

Zgłoszenia do 4 października 2019r. – wpłata 10 zł na konto Rady Rodziców (proszę wpisać nazwisko ucznia i klasę)
Termin konkursu: dnia 19 listopada 2019 roku od 10.00 do 11.00.


Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe – rok szkolny 2018/2019

Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowano regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019.


Konkursy z okazji 80-lecia szkoły

 • Konkurs plastyczny „Portret nauczyciela” (klasy od I-VIII oraz klasy III gimnazjum)
  Technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż itp.), format A4 lub A3.
 • Konkurs plastyczny „Logo 80-lecia szkoły” (klasy od IV-VIII oraz klasy III gimnazjum)
  Rysunek lub grafika komputerowa, format A4.

Termin oddawania prac – 6 maja 2019 r.


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ MITOLOGII

Więcej informacjiPobierz plik


KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ LITERATURY WOJENNEJ I PATRIOTYCZNEJ PT. „ZANURZENI W HISTORII”

Więcej informacjiPobierz plik


Konkurs plastyczny i fotograficzny “Obrazowanie muzyki – impresje muzyczne”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (klasy od I -VIII oraz klasy III gimnazjum) powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w technice dowolnej (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż itp.) i/lub fotografii, która będzie obrazować muzykę.

Więcej informacjiPobierz plik


Konkurs plastyczny „Tradycje śląskie wczoraj i dziś”

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XI Powiatowym Wielkanocnym Konkursie Plastycznym „Tradycje śląskie wczoraj i dziś” – śląskie kroszonki, – stroik wielkanocny. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 16 lat . Prace będą przyjmowane w MOK Lędziny, ul. Hołdunowska 39, oraz w SP z O.I. nr 2 ul. Hołdunowska 72 do 5 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursuPobierz plik


Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”

W konkursie mogą uczestniczyć w trzech kategoriach wiekowych:

1. dzieci od 10 do 14 lat
2. młodzież w wieku od 15 do 18 roku życia
3. dorośli od 19 roku życia

Termin nadesłania prac do Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach upływa 8 lutego 2019 r.

Więcej informacji w regulaminiePobierz plik


Dzień Bezpiecznego Internetu

Wykonaj pracę plastyczną reklamującą Twoją Ulubioną Stronę WWW.

Zapraszamy do konkursu uczniów klas I – VIII

Zasady konkursu:

 • Technika wykonania prac plastycznych – dowolna
 • Format prac – A4 lub A3
 • Dodatkowym atutem pracy może być też krótka rymowanka reklamująca stronę
 • Opisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej
 • Ostateczny termin oddawania prac – 28 luty 2019r.
 • Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w następujących kategoriach:
  • klasy I – II
  • klasy III – IV
  • klasy V – VI
  • klasy VII – VIII

SZKOLNY KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III EDYCJI KONKURSU. Ozdoby można składać u wychowawców do 10 grudnia 2018 r. Naszą choinkę wystroimy a zwycięzców nagrodzimy.


fox-2019

Konkurs języka angielskiego FOX 2019 – XIX edycja

Zapraszamy uczniów do udziału w XIX edycji Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2019”. Patronat naukowy nad Konkursem sprawuje Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorem ogólnopolskim jest Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej. W regionie katowickim organizatorem Konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”.

Termin konkursu: 5 marca 2019r. (8.00 – 8.30)

Termin zgłoszenia udziału w konkursie – do 10.01.2019 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika
płatna w terminie do 10 stycznia 2019 r. na konto Rady Rodziców
– w tytule podać nazwisko i imię, klasę uczestnika konkursu oraz wpisać Konkurs FOX

Więcej informacjiPobierz plik


SZKOLNY KONKURS KULTUROWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „COMMUNICATING THROUGH CULTURE”

dla uczniów klas 5-8

Konkurs jest konkursem klasowym i polega na:

 • etap I- wykonaniu do dnia 19.11.2018r. jednego klasowego plakatu o tematyce kulturowej (flaga, stolica, symbole roślinne, słynne miejsca, patroni) jednego wybranego kraju anglojęzycznego – Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada (plakaty podpisujemy danymi klasy i składamy u nauczycieli języka angielskiegodo 19.11.2018r.),
 • etap II – dwie wyznaczone przez klasę i nauczyciela języka angielskiego osoby z klas 5-8 przystępują do testu Kahoot! o kulturze wymienionych wyżej krajów anglojęzycznych; test odbędzie się
  20.11.2018 r. o godzinie 14.30 w Sali 38
  Zapraszamy, obecność obowiązkowa!

Zagadnienia do KONKURSU KULTUROWEGO:

 • stolice, flagi Wielkiej Brytanii i Stanów zjednoczonych,
 • patronowie, flagi, symbole Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii
 • życie rodzinne i towarzyskie
 • święta
 • rodzina królewska
 • słynne postaci w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
 • znane miejsca, miasta i budowle w wymienionych krajach.

Zgłoszenia do konkursu do 19.11.2017 r. u nauczycieli języka angielskiego.


Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych z klas V-VIII.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół powiatu bieruńsko – lędzińskiego.
 • Przeprowadzenie przez szkołę pierwszego etapu konkursu poprzez wybranie dwóch uczestników z każdej kategorii wiekowej do etapu drugiego (kategorie wiekowe – klasa V-VI, klasa VII-VIII).
 • Nadesłanie drogą e – mailową na adres: konkurssp1ledziny@gmail.com zgłoszenia szkoły i listy zakwalifikowanych uczniów do finału– zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez rodzica zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka biorącego udział w konkursie (załącznik nr 1).
 • Każdy uczestnik prezentuje po jednym wybranym wierszu o tematyce patriotycznej, którego czas prezentacji nie może być krótszy niż 2 minuty i nie może przekraczać 5 minut (komisja zastrzega sobie możliwość przerwania dłuższego występu). Możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem.

Zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do finału Konkursu przyjmowane są do dnia 06.11.2018 r. (e-mail: konkurssp1ledziny@gmail.com)

Więcej informacji w regulaminiePobierz plik


TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W dniach 28 – 30 maja br. w naszej szkole odbędzie się TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH.

Prosimy, aby każda klasa wykonała JEDEN plakat promujący naukę języków obcych do dnia 24 maja 2018.

Każda klasa otrzyma również kilka zwrotów grzecznościowych do przetłumaczenia i do zapisania na kartce (można ozdabiać), która następnie będzie ozdabiała ściany naszej szkoły.

Od 28 – 30 maja na lekcjach j. niemieckiego i angielskiego będą przeprowadzane krótkie dyktanda mające na celu wyłonienia MISTRZA ORTOGRAFII W JĘZYKU OBCYM na danym poziomie.

30 maja zapraszamy na podsumowanie TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH o godzinie 16.00 w budynku głównym SP 1 w Lędzinach. W tym dniu odbędzie się:

 • KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM
 • GRY I ZABAWY PO NIEMIECKU I ANGIELSKU
 • POCZĘSTUNEK
 • PODSUMOWANIE i WRĘCZENIE NAGRÓD ZWYCIĘZCOM

Zachęcamy do licznego udziału!

Wszelkie pytania prosimy kierować do nauczycieli uczących języka angielskiego i niemieckiego.


SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „ŚWIAT H. CH. ANDERSENA”

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV szkoły podstawowej.
Zadania konkursowe będą mieć formę pisemną.
Uczeń powinien wykazać się znajomością życiorysu H. Ch. Andersena i tematyką podanych niżej baśni.

Wykaz baśni do przygotowania przez uczniów klasy IV:

 • „Brzydkie kaczątko”
 • „Królowa Śniegu”
 • „Dzikie łabędzie”
 • „Latający kufer”
 • „Świniopas”

Konkurs odbędzie się 25.04.2018 r. o godz. 8.50 w sali 31.

Zgłoszenia do konkursu do 20.04.2018 r. u nauczycieli języka polskiego.


XIV edycja Olimpiady BEST dla uczniów klas od 1 do 3 szkół podstawowych

Szczegółowe informacje w zaproszeniu.

ZaproszeniePobierz plik


XIV edycja Olimpiady BEST dla uczniów klas od 4 do 6 szkół podstawowych

Szczegółowe informacje w zaproszeniu.

ZaproszeniePobierz plik


XIV edycja Olimpiady BEST dla uczniów klas 7 szkół podstawowych i gimnazjum

Szczegółowe informacje w zaproszeniu.

ZaproszeniePobierz plik


VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Międzynarodowej „The Voice of The World”

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Regulamin konkursuPobierz plik


Szkolny konkurs dla klas IV-VII „Kartka wielkanocna”

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Regulamin konkursuPobierz plik


Szkolny konkurs dla klas I-III „Jajko wielkanocne”

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Regulamin konkursuPobierz plik


VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „MEMORY MASTER”

Uczniowie klas IV – VII! Zachęcamy do udziału w VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „MEMORY MASTER”. Jest to konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu słownictwa opublikowanego na stronie organizatora (www.memorymaster.edu.pl). Znajduje się tam tematycznie ułożona lista słów z podziałem na poziomy klas. Na teście konkursowym pojawią się tylko słowa z listy!

Zgłoszenia do 16.03.2017 r. (piątek) – wpłata 8 zł na konto Rady Rodziców
UWAGA! Wymagana pisemna zgoda rodzica
Termin konkursu: dnia 12 kwietnia 2018 (czwartek) od 10.00 do 11.00.


Konkurs na logo DBI 2018

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Regulamin konkursuPobierz plik


Szkolny konkurs z okazji Dnia Św. Patryka.

Klasy 4-7 zachęcamy do udziału w Szkolnym konkursie z okazji Dnia Św. Patryka. W tym roku będziemy go obchodzić w naszej Szkole 20 marca.

ZASADY KONKURSU:

 • konkurs odbędzie się 20.03.2018 r. o godz. 10.40 w Sali 22
 • dwóch przedstawicieli klas 4-7 zgłosi się do konkursu w imieniu całej klasy, aby odpowiedzieć na pytania konkursowe. Należy zabrać ze sobą smartphone’a z dostępem do Internetu.
 • cała klasa zdobywa dodatkowe punkty, jeśli ubierze się w tym dniu na zielono lub w symbole Irlandii,
 • klasa, która zdobędzie I miejsce, otrzymuje nagrody.

ZAGADNIENIA DO KONKURSU:

 • św. Patryk- życie i przysłużenie się dla kraju,
 • symbole, motywy, flaga Irlandii,
 • irlandzkie święta, legendy i zwyczaje, muzyka, literatura,
 • najważniejsze miasta, miejsca w Irlandii,
 • słynni ludzie
 • zadania z umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem

Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”

Konkurs odbędzie się 15 marca 2018 r.
W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie klas II, III, IV, V, VI i VII oraz II i III klas gimnazjalnych,
którzy dokonają wpłaty w wysokości 9 zł do 19 stycznia 2018 r.
na konto Rady Rodziców ING Bank Śląski 53 1050 1070 1000 0024 2478 5273
z dopiskiem: Kangur Matematyczny oraz imię, nazwisko i klasa ucznia.

Dodatkowe informacje można uzyskać: na stronie www.ssodelta.edu.pl


Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – Nasza Duma”

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Regulamin konkursuPobierz plik


Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe – rok szkolny 2017/2018

Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowano regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Uzyskanie tytułu Laureata zwalnia ucznia z danej części egzaminu lub sprawdzianu na zakończenie szkoły oraz daje wstęp do wybranej szkoły średniej.


Konkurs języka angielskiego FOX 2018 – XVIII edycja

Zapraszamy uczniów do udziału w XVIII edycji Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2018”. Patronat naukowy nad Konkursem sprawuje Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorem ogólnopolskim jest Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej. W regionie katowickim organizatorem Konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”.

Termin konkursu: 27 luty 2018 r. (rozpoczęcie konkursu 8.00 – 8.30)

Termin zgłoszenia udziału w konkursie – do 10.01.2018 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika płatna w terminie do 10 stycznia 2018 r.
na konto Rady Rodziców: ING Bank Śląski S. A. numer: 53 1050 1070 1000 0024 2478 5273
– w tytule podać nazwisko i imię, klasę uczestnika konkursu oraz wpisać Konkurs FOX.

Szczegóły konkursu:

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

 • KITTENS klasa III i IV szkół podstawowych
 • BUNNIES klasa V i VI szkół podstawowych
 • DUCKS klasa VII szkół podstawowych i II gimnazjów
 • LIONS klasa III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. “trzech pytań gratis” (czyli o podanej wcześniej tematyce):

Obszary tematyczne:

Kittens: Forest Animals
Bunnies: Forest Life
Ducks: Environment Protection
Lions: Enviroment Protection

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie:

Kittens – “Rumpelstitskin”
Bunnies – “Odyssey”
Ducks – “Black Beauty”
Lions – “The lost world”

 • Konkurs ma charakter jednorazowego testu (bez eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut,
 • uczeń rozwiązuje test w swojej szkole,
 • elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi,
 • „na starcie” uczeń otrzymuje 20% wszystkich punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań, w jego kategorii wiekowej,
 • wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki będą dostępne dla Szkolnego Opiekuna Konkursu po zalogowaniu się do systemu,
 • nagrodami w konkursie są obozy językowe i nagrody rzeczowe,
 • organizator regionalny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników,
 • testy będą obejmować tematykę z zakresu gramatyki, słownictwa, kulturoznawstwa oraz tzw. języka codziennego,
 • Wszystkie książki wydawnictwa MM Publications Polska sp. z o.o. można nabyć również w sieci księgarń: Bookland, Omnibus, Polanglo, Columbus, Integra.

Szkolny Konkurs Kulturowy z Języka Angielskiego
dla uczniów klas 5-7

Konkurs polega na napisaniu testu gramatyczno-leksykalnego i o kulturze, który odbędzie się 27.11.2017 r. o godzinie 9.45 w sali 38.

Zagadnienia:

 • stolice, flagi Wielkiej Brytanii i Stanów zjednoczonych,
 • patronowie, flagi, symbole Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii
 • życie rodzinne i towarzyskie
 • święta
 • rodzina królewska
 • słynne postaci w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
 • znane miejsca, miasta i budowle

Zgłoszenia do konkursu do 24.11.2017 r. u nauczycieli języka angielskiego.


IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego MEMORY MASTER

dla uczniów klas IV–VIII.

Jest to konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu słownictwa opublikowanego na stronie organizatora www.memorymaster.edu.pl. Znajduje się tam tematycznie ułożona lista słów z podziałem na poziomy klas. Na teście konkursowym pojawią się tylko słowa z listy!

Zgłoszenia do 12.10.2018 r.
UWAGA! Wymagana wpłata 8 zł na konto Rady Rodziców.

Termin konkursu: dnia 15 listopada 2018 roku od 10.00 do 11.00.


„Let’s communicate”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie „Let’s communicate”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest prezentacja twórczości oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim za pomocą środków multimedialnych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy prace wykonują indywidualnie. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: klasy 4 – 6 oraz klasy 7 – 8 i 3 gimnazjum.

Więcej informacji w regulaminie


Konkursy kuratoryjne

Zachęcamy uczniów klas V i VI do wzięcia udziału w konkursach z języka polskiegomatematyki.

Terminy I etapu – szkolnych eliminacji:

 • język polski – 24 listopada
 • matematyka – 25 listopada

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych linkach:

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – Regulamin

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – Regulamin

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

X edycja konkursu plastycznego BEST Centrum Języków Obcych

BEST Centrum Języków Obcych ogłasza X edycję konkursu plastycznego dla uczniów klas od 1 do 3 szkół podstawowych.

Naszemu przyjacielowi DeBeściakowi bardzo spodobał się pomysł wprowadzenia nowej monety o wartości 1 funta ale przykro mu, że nowy pieniądz będzie tylko monetą.
Pomóż DeBeściakowi zaprojektować banknot o nominale 1 funta.

Zastanów się jakie elementy powinien zawierać specjalnie zaprojektowany banknot, którego nie powstydzi się nawet sama Królowa Elżbieta II . Być może jest to jakiś element kultury, symbol, nawiązanie do historii, a może nawet część tradycji kulinarnej. Swój pomysł przedstaw w FORMIE PLASTYCZNEJ. Pracę należy wykonać w formacie A3 lub w formie przestrzennej i podpisać na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, nazwisko nauczyciela języka angielskiego, temat pracy oraz tytuł.

Liczy się pomysłowość i poziom artystyczny prac. Prace należy w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2017 r. dostarczyć do oddziału BEST CJO.


X edycja konkursu językowego BEST Centrum Języków Obcych

BEST Centrum Języków Obcych ogłasza X edycję konkursu językowego dla uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych.

Temat: Ilustrowane idiomy angielskie.

Przedstaw w FORMIE PLASTYCZNEJ, jedno wybrane z poniższej listy wyrażenie idiomatyczne. Pracę należy wykonać w formacie A3 i podpisać na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, nazwisko nauczyciela języka angielskiego, temat pracy oraz ilustrowane wyrażenie idiomatyczne.
Liczy się dowcip, poprawność merytoryczna i poziom artystyczny prac (czyli treść, kompozycja i pomysłowość). Prace należy w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2017 r. dostarczyć do oddziału BEST CJO. Trzy najbardziej interesujące prace wezmą udział w etapie międzyszkolnym konkursu.

Idiomy:

 • Let’s roll!
 • Off the hook!
 • Aim for the sky
 • Be on one’s last legs
 • Busy as a bee
 • Clear as a bell
 • Play by ear
 • Across the pond
 • Back to square one
 • Watch your six

X Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Języku Angielskim „Szekspiriada” 2017

dla klas IV – VI

Etap szkolny odbędzie się 20 kwietnia 2017 r.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konkursie do nauczycieli języka angielskiego.

Regulamin konkursuPobierz plik


REGIONALNY KONKURS PROFILAKTYCZNY

Tegoroczna IV edycja konkursu dotyczy profilaktyki zdrowia poprzez właściwą dietę i przebiega pod hasłem: „Owoce i warzywa zawsze w twojej diecie – to patent na zdrowie najlepszy na świecie”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę.

Uczniowie wykonują pracę pt: „Bukiet zdrowia”
A. Klasy I-III – praca plastyczna (technika dowolna, format A4)
B. Klasy IV-VI – zdjęcie –format A4
C. Hasło propagujące jedzenie warzyw i owoców – każda szkoła może przedstawić własny pomysł (max 5 haseł)

Prace oddajemy do dnia 21.04.2017 r.


IV Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Obrazowanie muzyki – impresje muzyczne”

ORGANIZATOR KONKURSU: Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego w Bieruniu

WSPÓŁORGANIZATOR KONKURSU: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Muzyka często stanowi impuls do powstawania prac plastycznych. Jaka muzyka, jakie dźwięki, jakie odgłosy są muzyką Twojego życia? Analizując swój świat muzyki i dźwięków wybierz tę muzykę, która zapisała się najtrwalej w Twoim umyśle i spróbuj ukazać ją na zdjęciach i/lub w pracy plastycznej którą wykonasz.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż itp.) i/lub fotografii, która będzie obrazować muzykę.

Format prac plastycznych

– szkoły podstawowe – od A3 (30×420) do B2 (50×70)

Format zdjęć

Każdy z uczestników może oddać od jednego do trzech zdjęć wywołanych
w formacie 20×30. Jury nie będzie brać pod uwagę prac wydrukowanych na drukarkach, fotografii oprawionych lub nadesłanych z jakimikolwiek znakami (np. datami). Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.
Jeżeli na zdjęciu znajduję się wizerunek postaci prosimy o wyrażenie zgody o upowszechnianiu wizerunku.

Opis prac

Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie następujące dane:
a) imię i nazwisko autora oraz klasa
b) tytuł oraz krótki opis pracy
c) nazwę szkoły z adresem, telefonem, e-mail szkoły
d) imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego wykonano pracę

Prace na konkurs należy dostarczyć do 12 maja do pana Przemysława Czerniaka.


XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY ODDZIAŁÓW I KLAS INTEGRACYJNYCH

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu zaprasza dzieci klas integracyjnych szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Tematyka konkursu to wspólna praca i zabawa w szkole i poza nią.

Etap szkolny konkursu kończy się 7 kwietnia 2017 r.

Regulamin konkursuPobierz plik


XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

Szczegóły i regulamin


Szkolny konkurs z okazji Dnia Św. Patryka

Klasy 4-6 zachęcamy do udziału w Szkolnym konkursie z okazji Dnia Św. Patryka, który przypada 17 marca.

Cel:

 • zdobycie wiedzy na temat św. Patryka i jego życia oraz Irlandii (kraju anglojęzycznego).

Zasady:

 • konkurs odbędzie się 17.03.2017 r. o godz. 12.45
 • dwóch przedstawicieli klas 4-6 zgłosi się do konkursu w imieniu całej klasy, aby odpowiedzieć na pytania konkursowe
 • cała klasa zdobędzie dodatkowe punkty, jeśli ubierze się w tym dniu na zielono lub w symbole Irlandii,
 • klasa, która zdobędzie I miejsce zdobędzie nagrody.

Zagadnienia do konkursu:

 • św. Patryk- życie i znaczenie dla kraju
 • symbole, motywy, flaga Irlandii
 • irlandzkie święta, legendy i zwyczaje
 • najważniejsze miasta
 • najciekawsze budynki w Irlandii
 • słynni ludzie

Konkurs Plastyczny „Piąta strona świata”

Szkoła Podstawowa w Imielinie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Piąta strona świata”. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w powiecie. Jego celem jest promocja śląskiej tradycji i zwyczajów oraz strojów naszego regionu.

Prace należy przesyłać do dnia 24 marca 2017 r.

Do pobrania:

Regulamin konkursuPobierz plik


Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Dzień Ziemi”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Prace należy dostarczyć do 20 marca 2017 roku.

Do pobrania:

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniaPobierz plik


II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kocham Polskę”

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie polegającym na wykonaniu pracy plastycznej lub fotografii będącej ilustracją wybranego miesiąca w „Kalendarzu Polskim”.

Tematyka prac konkursowych:

Plakat
Uczestnicy wykonują plakat związany tematycznie z hasłem “Kocham Polskę”. Plakat powinien zawierać tytułowe hasło.

Fotografia
Tematyka fotografii powinna być związana z Polską. Uczestnicy samodzielnie wybierają “polskie motywy”, mogą to być np. pejzaże, sceny z codziennego życia, sztuka ludowa lub inne.

Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs pracę w kategorii “Plakat” oraz pracę w kategorii “Fotografia”.

Termin dostarczenia prac do organizatora: 16 kwietnia 2016 r.

Do pobrania:

Regulamin konkursuPobierz plik


SZKOLNY KONKURS NA WIELKANOCNĄ PISANKĘ

Ogłaszamy konkurs dla wszystkich Uczniów i ich Rodziców na Najpiękniejszą Pisankę.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:

 • uczniowie klas I – III w formie płaskiej, tj. rysunek, obrazek, wyklejanka.
 • uczniowie klas IV- VI w formie przestrzennej
 • RODZICE – w formie przestrzennej.

Termin składania prac – do 5 kwietnia 2017 r.

Rodzice pozwólcie dzieciom na samodzielne wykonanie prac.


Konkurs „Tradycje śląskie wczoraj i dziś”

MOK Lędziny zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na kartkę wielkanocną oraz śląskie kroszonki.

Do pobrania:

Regulamin konkursuPobierz plik


KONKURS CZYTELNICZY „BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI”

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II, III i IV.
 2. Obowiązkiem każdego uczestnika jest przeczytanie następujących książek:
  „Tajemnica biblioteki”
  „Tajemnica szkoły”
  „Tajemnica cyrku”
  „Tajemnica kina”
 3. Podczas konkursu uczestnicy będą rozwiązywać zadania dotyczące powyższych książek.
 4. Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zapisanie się w bibliotece szkolnej.
 5. Konkurs odbędzie się 29 marca 2017 roku w bibliotece szkolnej.

Ogólnopolski Konkurs na Prezentację Multimedialną „MATMOMANIA z POLSKIM w TLE”

Konkurs „Matmomania z Polskim w Tle” to indywidualny konkurs matematyczno-polonistyczno-informatyczno-artystyczny. Adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z całej Polski.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja i ilość slajdów dowolna), w której będzie zawarta tylko jedna z poniższych prac:
a) akrostych z ukrytym hasłem związanym z królową nauk,
b) akromonogram odwołujący się do matematyki,
c) dowolny stroficzny utwór liryczny, którego treść bliska będzie słowom Galileusza „Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat”,
d) ciekawa praca obrazującą myśl A. Einsteina – „Matematyka to poezja logicznego myślenia”.

Na prace czekamy do 21 marca 2017 r.

Do pobrania:

Regulamin konkursuPobierz plik


Powiatowy konkurs plastyczny „Blisko arcymistrzów”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. W tym roku tematem przewodnim są obrazy malarzy renesansu.

Celem konkursu jest wykonanie fotografii inspirowanej znanym obrazem malarskim, w której uwidoczniony jest uczestnik konkursu. Treść fotografii powinna być jak najbardziej zbliżona do treści wybranego dzieła.

Na prace czekamy do 15 marca 2017 r.


Konkurs plastyczny „Mój komputerowy świat”

Zasady konkursu:

 • technika wykonania konkursowej pracy: dowolna
 • format pracy: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3
 • konkurs trwa do 24 lutego 2017 r.
 • opisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej
 • kryteria oceniania: trafna interpretacja tematu, twórczy charakter, samodzielność, estetyka
 • szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w bibliotece lub u nauczyciela zajęć komputerowych

Wyniki konkursu:

 • prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową
 • wyniki zostaną ogłoszone na apelu szkolnym
 • na zwycięzców czekają nagrody

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

28 lutego 2017 r. godz. 8:00-8:30

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS III, IV, V oraz VI, KTÓRZY DOKONAJĄ WPŁATY W WYSOKOŚCI
9 zł do 18 stycznia 2017 (środa)
na konto Rady Rodziców
ING Bank Śląski S. A. numer: 53 1050 1070 1000 0024 2478 5273
z dopiskiem: Konkurs Fox 2017 oraz imię, nazwisko i klasa ucznia.

Materiały przygotowawcze

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. “Trzech pytań gratis” (czyli o podanej wcześniej tematyce):

Zawody

 • Kategoria Kittens (klasy III i IV): piekarz
 • Kategoria Bunnies (klasy V i VI): budowniczy

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2017 (lektury zostały zamówione, będą do wypożyczenia w bibliotece po feriach zimowych)

 • Kategoria Kittens (klasy III i IV) – “Alladin”
 • Kategoria Bunnnies (klasy V i VI) – “Robin Hood”

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie http://www.fox.wombb.edu.pl

Szkolny Koordynator Konkursu
Anna Czarnota


Konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Elementem kampanii jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie do 15 lutego 2017 r. pracy plastycznej w formacie od A-5 do A-3, wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego.

Do pobrania:

Regulamin konkursuPobierz plik

Karta zgłoszeniaPobierz plik

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS)Pobierz plik


Konkurs z języka angielskiego OLIMPUSEK dla uczniów klas I – III

Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona 10-01-2017 r.

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Każdy uczestnik olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów grawerowanych oraz dyplomów laureata.

Sesja zimowa olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego zostanie przeprowadzona w dniu 10-01-2017 r.

Koszt uczestnictwa: 9,00 zł

Wpłat należy dokonać na konto Rady Rodziców do dnia 02.12.2016 r.
Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa z O.I. Nr 1 w Lędzinach:
Konto: ING Bank Śląski S. A. numer: 53 1050 1070 1000 0024 2478 5273
W tytule proszę podać: Imię i nazwisko dziecka oraz nazwę konkursu

Zgłoszenia u nauczycieli języka angielskiego.

Do pobrania:

Zakres materiałuPobierz plik


Konkurs świąteczny „Choinka bożonarodzeniowa 2016”

MOK Lędziny zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą choinkę bożonarodzeniową.

Szczegóły w linku:

www.mokledziny.pl/download/konkurs-choinka-2016_regulamin.pdf


Konkurs plastyczny „Najładniejsza kartka świąteczna”

MOK Lędziny zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną.

Szczegóły w linku:

www.mokledziny.pl/download/regulamin-konkurs-swiateczny.pdf


Konkurs plastyczny Na wszelki wypadek „Wiem – jestem BEZPIECZNY”

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy pt. „Wiem – jestem BEZPIECZNY” przedstawiającej bezpieczne zachowanie się dzieci w życiu codziennym (szeroko pojmowane bezpieczeństwo!)

Ocenie podlegać będzie:

 • zgodność doboru tematu pracy z tematyką bezpieczeństwa,
 • oryginalność,
 • walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

Termin składania prac – 10 grudzień!


Konkurs plastyczno-techniczny „Anioł opiekun” dla klas IV – VI

Wykonaj dowolną techniką postać Anioła opiekuna wybranego zawodu (np. „Anioł górnika”, „Anioł nauczyciela”, „Anioł kucharza” itp.) w formie przestrzennej.

Postać Anioła musi posiadać elementy charakterystyczne dla danego zawodu.

Pracę musisz szczegółowo opisać pismem drukowanym i dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym zniszczenie.

Przy ocenie brane będą pod uwagę:

 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie tematu;
 • ogólna estetyka pracy;
 • samodzielność wykonania.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr1 w Bieruniu.

Swoją pracę należy dostarczyć do szkoły do 8 grudnia!


SZKOLNY KONKURS ŚWIĄTECZNY

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE KLASY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA OZDOBY ŚWIĄTECZNE.

I KATEGORIA – INDYWIDUALNA

W tym roku szkolna choinka stojąca na parterze zmieni szatę – ozdobimy ją waszymi pracami.
Każdy uczeń od klasy I do klasy VI może wykonać samodzielnie ozdobę na szkolną choinkę. Najładniejsze prace w kategorii I-III oraz IV- VI zostaną nagrodzone, a wszystkie zawieszone na drzewku.

Podpisane prace składamy u wychowawców do 4 grudnia.

II KATEGORIA – KONKURS KLASOWY

Każda klasa wykonuje wspólną ozdobę na szkolne korytarze – łańcuchy, śnieżynki, bombki, itp. (do zawieszenia przy lampach i na ścianach)

Najlepsze prace w kategorii I-III oraz IV- VI zostaną nagrodzone.

Podpisane prace składamy w sekretariacie do 9 grudnia!