Dyrekcja i nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022

Truty Anna Dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki i współorganizujący kształcenie
Borys Iwona Wicedyrektor, nauczyciel chemii
Sielski Beata Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Chrobok Krystyna Kierownik świetlicy szkolnej
Achtelik-Arndt Magdalena Pedagog szkolny, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Adamczyk Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Antolak Sylwia Nauczyciel historii i wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz, terapeuta – tyflopedagog
Basiaga Monika Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie, bibliotekarz
Biolik Ewa Nauczyciel języka niemieckiego
Brzozowska Beata Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Beker-Kołodziej Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Bielec Alina Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i współorganizujący kształcenie
Buchała-Basiaga Anna Nauczyciel języka niemieckiego i współorganizujący kształcenie
Bywalec-Kopycka Magdalena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Chrobok Monika Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie, terapeuta – surdopedagog
Chrostek Jolanta Nauczyciel matematyki
Czarnota Anna Nauczyciel języka angielskiego, współorganizujący kształcenie, terapeuta
Czerniak Przemysław Nauczyciel plastyki i wychowawca świetlicy
Dębski Filip Nauczyciel wychowania fizycznego
Dubiel-Grzonka Karolina Psycholog szkolny
Filec Szymon Nauczyciel techniki i informatyki oraz współorganizujący kształcenie
Folkert Małgorzata Nauczyciel religii
Gluch Joanna Nauczyciel chemii i fizyki
Głodek Grzegorz Nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy
Gołębiowska Ewa Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i współorganizujący kształcenie
Grzyb Małgorzata Pedagog specjalny, terapeuta i nauczyciel współorganizujący kształcenie
Jagoda-Czyrnek Bożena Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Janecka Iwona Nauczyciel biologii
Kaczmarczyk Edyta Terapeuta – rewalidacja ruchowa
Kisała Izabela Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Klim Zygmunt Nauczyciel religii
Koclęga Katarzyna Nauczyciel geografii, informatyki i współorganizujący kształcenie
Kotarska Joanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Kowalska Barbara Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Kupczyk Krzysztof Nauczyciel historii i techniki
Kusak Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Lech Urszula Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Lepoń Monika Nauczyciel języka angielskiego
Malcharek Ilona Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Malina Gabriela Nauczyciel języka polskiego
Mol Edyta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Mrzygłód Iwona Nauczyciel języka angielskiego
Musiał Henryka Nauczyciel religii
Ostrowska Elżbieta Nauczyciel współorganizujący kształcenie i bibliotekarz
Pawlicka Justyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Pękała Paulina Nauczyciel języka angielskiego i współorganizujący kształcenie
Pilarz Magdalena Logopeda i terapeuta
Pytel Jadwiga Nauczyciel religii
Ryszka Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Salwierak Robert Nauczyciel języka polskiego i logopeda
Skop Anna Nauczyciel języka angielskiego i współorganizujący kształcenie, terapeuta
Smuda Bożena Nauczyciel przyrody, geografii i współorganizujący kształcenie
Sobczyk Małgorzata Nauczyciel matematyki
Szczepanek Ewa Pedagog, bibliotekarz, terapeuta, pedagog szkolny
Szostek Beata Nauczyciel matematyki i współorganizujący kształcenie
Szubert Joanna Nauczyciel języka polskiego
Ścierska Joanna Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta
Tomala Małgorzata Wychowawca świetlicy
Tomala Wioleta Nauczyciel doradztwa zawodowego i współorganizujący kształcenie
Urbiś Wioletta Nauczyciel matematyki
Wala Sebastian Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Wanot Katarzyna Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta
Wielicka Małgorzata Nauczyciel informatyki, edukacji informatycznej i wychowawca świetlicy
Wituła-Jedlińska Sylwia Nauczyciel biologii
Wowro Mirosław Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Woźny Marcin Nauczyciel wychowania fizycznego
Wyrwoł Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i edukacji informatycznej oraz i współorganizujący kształcenie
Zawada-Kapica Joanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta – rewalidacja ruchowa