Dyrekcja i nauczyciele w roku szkolnym 2022/2023

Truty Anna Dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki i współorganizujący kształcenie
Borys Iwona Wicedyrektor, nauczyciel chemii i biologii
Sielski Beata Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Chrobok Krystyna Kierownik świetlicy szkolnej
Achtelik-Arndt Magdalena Pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Adamczyk Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Antolak Sylwia Nauczyciel historii i wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz, terapeuta
Basiaga Monika Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie, bibliotekarz, terapeuta
Beker-Kołodziej Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Bielec Alina Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i współorganizujący kształcenie
Brzozowska Beata Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Buchała-Basiaga Anna Nauczyciel języka niemieckiego i współorganizujący kształcenie
Bywalec-Kopycka Magdalena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Chrobok Monika Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie, terapeuta
Chrostek Jolanta Nauczyciel matematyki
Czarnota Anna Nauczyciel języka angielskiego, współorganizujący kształcenie, terapeuta
Czerniak Przemysław Nauczyciel plastyki i wychowawca świetlicy
Czernielewska Agnieszka Nauczyciel języka niemieckiego i etyka oraz współorganizujący kształcenie
Czypionka Renata Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Filec Szymon Nauczyciel techniki i informatyki oraz współorganizujący kształcenie
Folkert Małgorzata Nauczyciel religii
Gluch Joanna Nauczyciel chemii i fizyki
Głodek Grzegorz Nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy
Gołębiowska Ewa Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie
Grzyb Małgorzata Pedagog specjalny, terapeuta i nauczyciel współorganizujący kształcenie
Jończyk Mirosława Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Jagoda Bożena Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Kaczmarczyk Edyta Terapeuta – rewalidacja ruchowa
Kisała Izabela Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Koclęga Katarzyna Nauczyciel geografii, informatyki i współorganizujący kształcenie
Kowalska Barbara Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Kupczyk Krzysztof Nauczyciel historii i techniki
Kusak Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Lech Urszula Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Malina Gabriela Nauczyciel języka polskiego
Mol Edyta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Mrzygłód Iwona Nauczyciel języka angielskiego
Orzeł Agnieszka Nauczyciel języka angielskiego
Pawlak Ewa Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta
Pękała Paulina Nauczyciel języka angielskiego i współorganizujący kształcenie
Pilarz Magdalena Logopeda i terapeuta
Pytel Jadwiga Nauczyciel religii
Ryszka Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Salwierak Robert Nauczyciel języka polskiego, terapeuta
Skop Anna Nauczyciel języka angielskiego i współorganizujący kształcenie
Skórek Dominika Nauczyciel religii
Smuda Bożena Nauczyciel przyrody, geografii i współorganizujący kształcenie
Sobczyk Małgorzata Nauczyciel matematyki
Szczepanek Ewa Pedagog, bibliotekarz, terapeuta, pedagog szkolny i współorganizujący kształcenie
Szostek Beata Nauczyciel matematyki
Szubert Joanna Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Szymański Adam Nauczyciel wychowania fizycznego
Ścierska Joanna Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta
Szweter Sławomir Nauczyciel religii
Tomala Małgorzata Wychowawca świetlicy
Tomala Wioleta Nauczyciel doradztwa zawodowego i współorganizujący kształcenie
Urbiś Wioletta Nauczyciel matematyki
Wadas Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wala Sebastian Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Wanot Katarzyna Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta, pedagog
Wituła-Jedlińska Sylwia Nauczyciel biologii
Wowro Mirosław Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Woźny Marcin Nauczyciel wychowania fizycznego
Wyrwoł Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i współorganizujący kształcenie
Zawada-Kapica Joanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta – rewalidacja ruchowa
Zetelman Agnieszka Nauczyciel matematyki