Dyrekcja i nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024

Truty Anna Dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki i współorganizujący kształcenie
Borys Iwona Wicedyrektor, nauczyciel chemii i biologii i współorganizujący kształcenie
Sielski Beata Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Chrobok Krystyna Kierownik świetlicy szkolnej
Achtelik-Arndt Magdalena Pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta i wychowawca świetlicy
Adamczyk Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Antolak Sylwia Nauczyciel historii i wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz, terapeuta i nauczyciel współorganizujący kształcenie
Basiaga Monika Nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz
Bielec Alina Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i współorganizujący kształcenie
Brzozowska Beata Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Buchała-Basiaga Anna Nauczyciel języka niemieckiego i współorganizujący kształcenie
Chrobok Monika Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, współorganizujący kształcenie, wychowawca świetlicy i terapeuta
Chrostek Jolanta Nauczyciel matematyki
Czarnota Anna Nauczyciel języka angielskiego, współorganizujący kształcenie,
Czerniak Przemysław Nauczyciel plastyki i wychowawca świetlicy
Czernielewska Agnieszka Nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy oraz współorganizujący kształcenie
Czypionka Renata Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Filec Szymon Nauczyciel techniki i informatyki
Gluch Joanna Nauczyciel chemii i fizyki i współorganizujący kształcenie
Głodek Grzegorz Nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy
Gołębiowska Ewa Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i współorganizujący kształcenie
Jończyk Mirosława Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Jagoda Bożena Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Kaczmarczyk Edyta Terapeuta – rewalidacja ruchowa
Kisała Izabela Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie, wychowawca świetlicy
Koclęga Katarzyna Nauczyciel geografii, informatyki
Kowalska Barbara Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Kupczyk Krzysztof Nauczyciel historii i techniki
Kusak Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Lech Urszula Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta
Malcharek Ilona Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Malina Gabriela Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Mikuła Marek Nauczyciel religii
Mol Edyta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Mrzygłód Iwona Nauczyciel języka angielskiego
Nowak Julia Psycholog
Orzeł Agnieszka Nauczyciel języka angielskiego
Pawlak Ewa Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta, pedagog specjalny
Pilarz Magdalena Logopeda i terapeuta
Pytel Jadwiga Nauczyciel religii i współorganizujący kształcenie
Rogalska-OstrowskaHalina Wychowawca świetlicy
Ryszka Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Salwierak Robert Nauczyciel języka polskiego, logopeda i terapeuta
Skop Anna Nauczyciel języka angielskiego
Smuda Bożena Nauczyciel przyrody, geografii i współorganizujący kształcenie
Sobczyk Małgorzata Nauczyciel matematyki
Szczepanek Ewa Nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog, bibliotekarz, terapeuta, pedagog szkolny
Szostek Beata Nauczyciel matematyki
Szubert Joanna Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Szymański Adam Nauczyciel wychowania fizycznego
Szweter Sławomir Nauczyciel religii
Ścierska Joanna Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta
Tomala Wioleta Nauczyciel doradztwa zawodowego i współorganizujący kształcenie
Wadas Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta
Wala Sebastian Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Wanot Katarzyna Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta, pedagog
Wituła-Jedlińska Sylwia Nauczyciel biologii
Wowro Mirosław Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie, wychowawca świetlicy
Woźny Marcin Nauczyciel wychowania fizycznego
Wyrwoł Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i współorganizujący kształcenie
Zawada-Kapica Joanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta – rewalidacja ruchowa
Zetelman Agniszka Nauczyciel matematyki i współorganizujący kształcenie