Dyrekcja i nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

Truty Anna Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji informatycznej i informatyki
Borys Iwona Wicedyrektor, nauczyciel biologii i chemii
Sielski Beata Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Chrobok Krystyna Kierownik świetlicy szkolnej
Achtelik-Arndt Magdalena Pedagog szkolny, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Adamczyk Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Antolak Sylwia Nauczyciel historii i wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz, terapeuta
Basiaga Monika Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Beker-Kołodziej Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Bielec Alina Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i współorganizujący kształcenie
Buchała-Basiaga Anna Nauczyciel języka niemieckiego
Chrostek Jolanta Nauczyciel matematyki i współorganizujący kształcenie
Czerniak Przemysław Nauczyciel plastyki i wychowawca świetlicy
Filec Szymon Nauczyciel techniki i informatyki
Folkert Małgorzata Nauczyciel religii i współorganizujący kształcenie
Gluch Joanna Nauczyciel chemii i fizyki
Głodek Grzegorz Nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy
Gołębiowska Ewa Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i współorganizujący kształcenie
Górecka Joanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Grzyb Małgorzata Pedagog specjalny, terapeuta, logopeda i nauczyciel współorganizujący kształcenie
Kaczmarczyk Edyta Terapeuta – rewalidacja ruchowa
Kisała Izabela Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Koclęga Katarzyna Nauczyciel geografii, informatyki i współorganizujący kształcenie
Kotarska Joanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Kowalska Barbara Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Kraczla Monika Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie,terapeuta
Kupczyk Krzysztof Nauczyciel historii i techniki
Kusak Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Lech Urszula Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Lepoń Monika Nauczyciel języka angielskiego i wychowawca świetlicy
Malcharek Ilona Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Malina Gabriela Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Mol Edyta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Mrzygłód Iwona Nauczyciel języka angielskiego
Ostrowska Elżbieta Nauczyciel współorganizujący kształcenie i bibliotekarz
Pakuła-Krochmal Katarzyna Psycholog, terapeuta i nauczyciel współorganizujący kształcenie
Pawlicka Justyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Pękała Paulina Nauczyciel języka angielskiego i współorganizujący kształcenie
Pilarz Magdalena Logopeda, terapeuta
Pytel Jadwiga Nauczyciel religii i współorganizujący kształcenie
Ryszka Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Skop Anna Nauczyciel języka angielskiego i współorganizujący kształcenie, terapeuta
Smuda Bożena Nauczyciel przyrody, geografii i współorganizujący kształcenie
Sobczyk Małgorzata Nauczyciel matematyki
Szczepanek Ewa Pedagog, bibliotekarz, terapeuta
Szostek Beata Nauczyciel matematyki, wychowania do życia w rodzinie i współorganizujący kształcenie
Szymański Adam Nauczyciel wychowania fizycznego
Ścierska Joanna Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta
Tomala Małgorzata Wychowawca świetlicy
Tomala Wioleta Nauczyciel współorganizujący kształcenie i terapeuta, doradztwo zawodowe
Trzcińska Beata Nauczyciel matematyki i współorganizujący kształcenie
Wala Sebastian Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Wanot Katarzyna Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta
Wielicka Małgorzata Nauczyciel informatyki, edukacji informatycznej i wychowawca świetlicy
Wituła-Jedlińska Sylwia Nauczyciel biologii
Wowro Mirosław Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Woźny Marcin Nauczyciel wychowania fizycznego
Wyrwoł Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i edukacji informatycznej oraz i współorganizujący kształcenie
Zawada-Kapica Joanna Terapeuta rewalidacji ruchowej
Zetelman Agnieszka Nauczyciel matematyki i współorganizujący kształcenie