Rekrutacja

ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informujemy, że od 1 marca 2024 ruszają zgłoszenia – zapisy uczniów do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły. Dokumenty są do pobrania na stronie szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Rodzice składają KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY Z OBWODU oraz wypełnioną ANKIETĘ. Osoby pragnące zapisać dziecko do klasy integracyjnej wypełniają dodatkowo Wniosek – Prośba o przyjęcie do klasy integracyjnej.

Rodzice proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w godz. od 8:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty do wglądu przy zapisie dziecka: akt urodzenia i pesel dziecka, dowód osobisty rodzica.

Rekrutacja uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.1055.2024 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.01.2024 r. w dniach od 1 do 13 marca 2024 r.

1. Rekrutacja dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły – PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODUPobierz plik

OŚWIADCZENIE WOLIPobierz plik

2. Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły – PLIKI DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY Z OBWODUPobierz plik

3. DODATKOWE PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK – PROŚBA O PRZYJĘCIE DO KLASY INTEGRACYJNEJPobierz plik

WNIOSEK RODZICÓW KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGOPobierz plik

ANKIETAPobierz plik

 1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach informuje, że rozpoczyna rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 dzieci z rocznika 2011 zamieszkałe poza obwodem szkoły oraz zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie.
 2. Obowiązujące kryteria naboru do klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu szkoły:
  1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 10 pkt.
  2) w obwodzie szkoły mieszkają osoby wspomagające rodziców w sprawowaniu opieki nad kandydatem – 5 pkt.
  3) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 5 pkt.
  4) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły – 5 pkt.
 3. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2012 proszeni są o zgłoszenie w sekretariacie dziecka, które naukę w szkole rozpocznie w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć również dziecko, które w bieżącym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dziecko urodzone w 2012 roku zostaje przyjęte, wtedy gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dojrzałość szkolna).

Rekrutacja trwa:

 • od 15 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (Zarządzenie 0050.690.2018 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 30.01.2018 r.)

Rodzice proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka: akt urodzenia i PESEL dziecka, dowód osobisty rodzica.

Wymagane dokumenty (karta zgłoszenia) są do pobrania na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik

Wniosek rodziców kandydata do klasy pierwszej, zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik

Wniosek rodziców kandydata do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego na rok szkolny 2018/2019Pobierz plik

Załącznik nr 4Pobierz plik

Ankieta dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkolePobierz plik