Dyrekcja i nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

nazwisko i imię nauczyciela Przydział zadań w roku szkolnym 2018/2019
Truty Anna Dyrektor, informatyka, zajęcia komputerowe
Borys Iwona Wicedyrektor, przyroda, biologia
Sielski Beata Wicedyrektor, wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Chrobok Krystyna Kierownik świetlicy
Achtelik-Arndt Magdalena pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Adamczyk Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Antolak Sylwia historia, wos, WDŻ, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Basiaga Monika język polski, rewalidacja
Beker-Kołodziej Bożena edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Bielec Alina wychowanie fizyczna, edukacja dla bezpieczeństwa
Brzozowska Beata urlop
Buchała-Basiaga Anna język niemiecki
Bywalec-Kopycka Magdalena urlop
Chrostek Jolanta matematyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Czarnota Anna urlop
Czerniak Przemysław plastyka, wychowawca świetlicy
Czernielewska Agnieszka język niemiecki, etyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Drozd Anna język angielski, wychowawca świetlicy
Filec Szymon zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe
Folkert Małgorzata religia
Gluch Joanna chemia, fizyka
Głodek Grzegorz muzyka
Gołębiowska Ewa historia, wiedza o społeczeństwie, wdż
Górecka Joanna edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Górniok Elżbieta urlop
Grzyb Małgorzata pedagog specjalny, logopeda, rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Jacek Izabela fizyka
Juda Dominika religia, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Kaczmarczyk Edyta rewalidacja ruchowa
Karoń Magdalena język polski
Kicińska Ewa logopeda, rewalidacja
Kisała Izabela edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Koclęga Katarzyna geografia, informatyka,
Kogut Magdalena doradztwo zawodowe
Kosmala Paulina język angielski
Kowalska Barbara urlop
Kraczla Monika edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
Kupczyk Krzysztof historia, technika
Kusak Beata edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Lech Urszula edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Lepoń Monika język angielski
Malcharek Ilona edukacja wczesnoszkolna
Malina Gabriela język polski
Malinowska Dorota język angielski
Matyja Lucyna biblioteka
Mrzygłód Iwona język angielski
Niemiec Ewelina urlop
Niezręcka Bożena edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Ostrowska Elżbieta nauczyciel współorganizujący kształcenie
Otkowicz-Kmiecik Joanna język polski, rewalidacja
Pakuła-Krochmal Katarzyna psycholog, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Pikuła Anna urlop
Prusak Agnieszka urlop
Pytel Jadwiga religia, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Rozmysłowska Izabela biblioteka, świetlica
Ryszka Beata edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
Skop Anna jęzzyk angielski, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Smuda Bożena przyroda, geografia, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Sobczyk Małgorzata matematyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Stachura Paweł język polski
Szczepanek Ewa pedagog, rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Szostek Beata matematyka, wdż
Szubert Joanna język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Szweter Sławomir religia
Szymański Adam wychowanie fizyczna
Tomala Wioleta nauczyciel współorganizujący kształcenie
Trzcińska Beata matematyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Wala Sebastian wychowanie fizyczna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Wanot Katarzyna rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Wituła-Jedlińska Sylwia biologia
Wowro Mirosław wychowanie fizyczna, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Woźny Marcin wychowanie fizyczne
Wójcik Joanna wychowawca świetlicy
Wyrwoł Bożena edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia komputerowe, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Zetelman Agnieszka matematyka
Żądło Barbara informatyka, zajęcia komputerowe, nauczyciel współorganizujący kształcenie