Dyrekcja i nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

Truty Anna Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji informatycznej i informatyki
Borys Iwona Wicedyrektor, nauczyciel biologii i chemii
Sielski Beata Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Chrobok Krystyna Kierownik świetlicy szkolnej
Achtelik-Arndt Magdalena Pedagog szkolny, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Adamczyk Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Antolak Sylwia Nauczyciel historii i wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz, terapeuta
Basiaga Monika Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie, logopeda
Beker-Kołodziej Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Bielec Alina Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i współorganizujący kształcenie
Buchała-Basiaga Anna Nauczyciel języka niemieckiego i współorganizujący kształcenie
Chrostek Jolanta Nauczyciel matematyki i współorganizujący kształcenie
Czerniak Przemysław Nauczyciel plastyki i wychowawca świetlicy
Czernielewska Agnieszka Nauczyciel języka niemieckiego, etyki i współorganizujący kształcenie
Filec Szymon Nauczyciel techniki i informatyki
Folkert Małgorzata Nauczyciel religii i współorganizujący kształcenie
Gluch Joanna Nauczyciel chemii i fizyki
Głodek Grzegorz Nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy
Gołębiowska Ewa Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i współorganizujący kształcenie
Górecka Joanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
Grzyb Małgorzata Pedagog specjalny, terapeuta i nauczyciel współorganizujący kształcenie
Juda Dominika Nauczyciel religii i współorganizujący kształcenie
Kaczmarczyk Edyta Terapeuta – rewalidacja ruchowa
Kisała Izabela Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Koclęga Katarzyna Nauczyciel geografii, informatyki i współorganizujący kształcenie
Kogut Magdalena Doradca zawodowy
Kowalska Barbara Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Kraczla Monika Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie,terapeuta
Kruszyńska Agata Bibliotekarz
Kupczyk Krzysztof Nauczyciel historii i techniki
Kusak Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Lech Urszula Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Lepoń Monika Nauczyciel języka angielskiego i wychowawca świetlicy
Malcharek Ilona Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Malina Gabriela Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie
Malinowska Dorota Nauczyciel języka angielskiego
Mol Edyta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Mrzygłód Iwona Nauczyciel języka angielskiego
Ostrowska Elżbieta Nauczyciel współorganizujący kształcenie i bibliotekarz
Otkowicz-Kmiecik Joanna Nauczyciel języka polskiego i współorganizujący kształcenie,logopeda, terapeuta
Pakuła-Krochmal Katarzyna Psycholog, terapeuta i nauczyciel współorganizujący kształcenie
Pawlicka Justyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Pękała Paulina Nauczyciel języka angielskiego i współorganizujący kształcenie
Pikuła Anna Nauczyciel języka polskiego
Pytel Jadwiga Nauczyciel religii i współorganizujący kształcenie
Ryszka Beata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujący kształcenie
Skop Anna Nauczyciel języka angielskiego i współorganizujący kształcenie, terapeuta
Smuda Bożena Nauczyciel przyrody, geografii i współorganizujący kształcenie
Sobczyk Małgorzata Nauczyciel matematyki
Szczepanek Ewa Pedagog, bibliotekarz, terapeuta
Szostek Beata Nauczyciel matematyki, wychowania do życia w rodzinie i współorganizujący kształcenie
Szumiał Izabela Wychowawca świetlicy
Szymański Adam Nauczyciel wychowania fizycznego
Tomala Wioleta Nauczyciel współorganizujący kształcenie i terapeuta
Trzcińska Beata Nauczyciel matematyki i współorganizujący kształcenie
Wala Sebastian Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Wanot Katarzyna Nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta
Wielicka Małgorzata Nauczyciel informatyki, edukacji informatycznej i wychowawca świetlicy
Wituła-Jedlińska Sylwia Nauczyciel biologii
Wowro Mirosław Nauczyciel wychowania fizycznego i współorganizujący kształcenie
Woźny Marcin Nauczyciel wychowania fizycznego
Wójcik Joanna Wychowawca świetlicy i nauczyciel współorganizujący kształcenie
Wyrwoł Bożena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i edukacji informatycznej oraz i współorganizujący kształcenie
Zetelman Agnieszka Nauczyciel matematyki i współorganizujący kształcenie