Rekrutacja

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się dnia 13 czerwca 2019r. o godz. 16.30 na sali gimnastycznej.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach informuje, że w dniach 1–30 marca 2019 r. będą się odbywały zapisy dzieci z rocznika 2012 zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy I na rok szkolny 2019/2020.

Zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – od 15 do 29.03.2019 r.

Dokumenty (do pobrania)

Regulamin rekrutacjiPobierz plik

UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lędziny, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkołyPobierz plik

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegoPobierz plik

 1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach informuje, że rozpoczyna rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 dzieci z rocznika 2011 zamieszkałe poza obwodem szkoły oraz zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie.
 2. Obowiązujące kryteria naboru do klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu szkoły:
  1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 10 pkt.
  2) w obwodzie szkoły mieszkają osoby wspomagające rodziców w sprawowaniu opieki nad kandydatem – 5 pkt.
  3) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 5 pkt.
  4) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły – 5 pkt.
 3. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2012 proszeni są o zgłoszenie w sekretariacie dziecka, które naukę w szkole rozpocznie w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć również dziecko, które w bieżącym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dziecko urodzone w 2012 roku zostaje przyjęte, wtedy gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dojrzałość szkolna).

Rekrutacja trwa:

 • od 15 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (Zarządzenie 0050.690.2018 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 30.01.2018 r.)

Rodzice proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka: akt urodzenia i PESEL dziecka, dowód osobisty rodzica.

Wymagane dokumenty (karta zgłoszenia) są do pobrania na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik

Wniosek rodziców kandydata do klasy pierwszej, zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik

Wniosek rodziców kandydata do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego na rok szkolny 2018/2019Pobierz plik

Załącznik nr 4Pobierz plik

Ankieta dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkolePobierz plik