Zajęcia w ramach programu Laboratoria Przyszłości w roku 2023/2024

Czerwiec 2024

Apel podsumowujący – sprzęt nagłośnieniowy


Marzec 2024

Zajęcia wykorzystujące klocki Korbo w klasie 1b

Styczeń 2024

Klocki Korbo z projektu Laboratoria przyszłości to ulubione pomoce uczniów klasy 1a.


Grudzień 2023

Jak to działa? Zajęcia z programowania robotów w klasie 1a – Laboratoria przyszłości.

1 grudnia – Na lekcji informatyki uczniowie klasy 7a poznają podstawy druku 3D. Uczą się projektować w programie Tinkercad.


Listopad 2023

W listopadzie uczniowie klasy 3c pracowali z klockami Korbo.


Październik 2023

Uczniowie przygotowują się do Turnieju Ligi Robotów w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.


Wrzesień 2023

Mikroskopy zostały wykorzystane na lekcjach przyrody w klasach czwartych podczas realizacji tematów:
– Budowa i działanie mikroskopu.
– Prowadzimy obserwacje mikroskopowe.
Dzięki tym urządzeniom dzieci mogły zobaczyć budowę komórki roślinnej i zwierzęcej oraz wykonać własne preparaty.


Zabawy klockami korbo – klasa 1a, 09.01.2024 r.