Projekt edukacyjno-społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/2024 bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „Każdy inny – wszyscy równi” uwrażliwiającym na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.