Obiady w szkole

Obiady będą wydawane od dnia 9 września 2019. Cena obiadów w szkole to 5 zł.

Cena obiadów we wrześniu: 16 dni x 5 zł = 80 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty do 6 września 2019 na rachunek o numerze konta 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej.

Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka w stołówce (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.

Cena obiadów w październiku 2019: 22 dni x 5 zł = 110 zł

Cena obiadów w listopadzie 2019: 19 dni x 5 zł = 95 zł

Cena obiadów w grudniu 2019: 15 dni x 5 zł = 75 zł

Cena obiadów w styczniu 2020: 11 dni x 5 zł = 55,00 zł

Cena obiadów w lutym 2020: 20 dni x 5 zł = 100,00 zł

Cena obiadów w marcu 2020:

  • dla uczniów niekorzystających z obiadów podczas rekolekcji szkolnych (od 9 do 11 marca) – 19 dni x 5 zł = 95 zł
  • dla uczniów korzystających z obiadów podczas rekolekcji szkolnych (od 9 do 11 marca) – 22 dni x 5 zł = 110 zł

Cena obiadów w marcu 2019:
dla uczniów korzystających z obiadów podczas rekolekcji – 21 dni x 4,50 zł = 94,50 zł
dla uczniów niekorzystających z obiadów podczas rekolekcji – 18 dni x 4,50 zł = 81,00 zł

Cena obiadów w kwietniu: 12 dni x 4,50 zł = 54,00 zł

Cena obiadów w maju: 20 dni x 4,50 zł = 90,00 zł

Cena obiadów w czerwcu: 12 dni x 4,50 zł = 54,00 zł