Dokumenty szkolne

Wszystkie dokumenty są opiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, a zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Wybrane dokumenty przedstawiamy na łamach tejże strony oraz strony BIP naszej szkoły. Wszystkie, w całości są do wglądu w szkole.

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach rok szkolny 2017/2018Pobierz plik

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach na rok szkolny 2018/2019Pobierz plik

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019Pobierz plik