Projekt edukacyjny

„Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach”

Wstęp

Książka jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania na osobowość dziecka. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych jest bardzo ważne, gdyż kontakt z lekturą ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny i psychiczny człowieka. Dziś w dobie komputerów i telewizji, szczególnie ważne staje się kształtowanie w człowieku nawyku i potrzeby obcowania z książką. Obok rodziny, która jako pierwsza zaszczepia zainteresowania czytelnicze dziecku, bardzo ważną rolę w tym zakresie odgrywa szkoła. Dziecko sięgając po książkę, oczekuje, że spełni ona pokładane w niej nadzieje, zaspokoi potrzeby i oczekiwania. Badania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży dowodzą, że liczba wypożyczeń w bibliotekach szkolnych stale maleje. Książkę coraz częściej zastępuje adaptacja filmowa, bryk czy ściąga. Co zatem należy robić, jeśli bibliotekarze, nauczyciele i rodzice biją na alarm z powodu malejącej liczby czytelników szkolnych bibliotek, jeśli kontakt z książką bardzo często ogranicza się do zadanych, obowiązkowych lektur? Jak konkurować z mass mediami, które są obecnie głównymi źródłami informacji, szczególnie z telewizją, czy popularnymi grami komputerowymi? Czy warto trudzić się, by przyciągnąć ucznia do książki? Na pewno warto, chociażby ze względu na rolę książki, która wzmacnia w człowieku to, co najlepsze, jest ważnym elementem samorozwoju człowieka.

Niniejszy projekt stwarza uczniowi szansę poznawania świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych. Pozwala nauczycielom, wychowawcom, bibliotekarzom, wspólnie pracować nad wychowaniem do czytania. Pomocny w tym będzie księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacony w ostatnim czasie o książki atrakcyjne dla dzieci i młodzieży zakupione z funduszy projektu ,,Książki naszych marzeń” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od października 2016 roku do czerwca 2017 roku. Projekt obejmował będzie wszystkie oddziały w naszej szkole.

Cele projektu

Cel główny:

 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
 2. Promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów.

Założeniem projektu jest rozbudzenie motywacji do czytania; poznanie konkretnych pozycji książek, lektur, zagadnień bibliotecznych; rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki; rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie; wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
 • poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,
 • przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,
 • zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,
 • rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych, itp.,
 • poznanie historii pisma, materiałów pisarskich, form książki, urządzeń służących komunikacji i ich roli w rozwoju cywilizacji,
 • uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.

Metody:

 • słowna (pogadanka, opis, opowiadanie, posługiwanie się książką)
 • oglądowa (pokaz, ilustracje, książka, obraz)
 • praktyczna (pytania, prace techniczne)

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Opracowanie projektu

Zebranie propozycji od nauczycieli. Opracowanie i napisanie projektu przez koordynatorów: pani Barbara Kowalska, Pani Bożena Wyrwoł i pania Lucynę Matyja.

IX 2016

L.Matyja B.Wyrwoł B.Kowalska

Ogłoszenie projektu na zebraniu rady pedagogicznej

Na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawienie projektu: celu, zadań, sposobu realizacji, terminów i odpowiedzialnych

X 2016

L.Matyja, B.Wyrwoł B.Kowalska

Pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych.

Zorganizowanie uroczystego pasowania na czytelników uczniów klas 1a i 1b.

Przeprowadzenie lekcji wprowadzających uczniów klas pierwszych do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej: wprowadzenie nazewnictwa (biblioteka, wypożyczanie książek itp.), zapoznanie z regulaminem biblioteki, układem książek na półkach, zasadami wypożyczania.

I 2017

L.Matyja E.Ostrowska

U.Lech

I.Malcharek

,,W krainie baśni, bajek i bajeczek”.

Wizyty w bibliotece szkolnej uczniów klas pierwszych. Gry i zabawy czytelnicze z wykorzystaniem księgozbioru dla najmłodszych.

Wg harmonogramu

L.Matyja U.Lech I.Malczarek

,,Misiolandia”

Impreza czytelnicza z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia dla uczniów klas pierwszych.

Prezentacja książek, bajek, których bohaterem jest miś.

Zapoznanie dzieci z historią pluszowego misia.

Gry i zabawy o misiach.

Wykonanie prac plastycznych

 

XI 2016

E. Ostrowska

 

Akcja ,,Czytam 20 minut dziennie – codziennie”

Systematyczne czytanie książek  w domu   przez uczniów klas drugich i trzecich   – 20 minut dziennie codziennie .

Systematyczne wypożyczanie książek w bibliotece szkolnej, miejskiej lub korzystanie z księgozbioru własnego.

Zaznaczanie na indywidualnym wykresie lub w notesiku czasu przeznaczonego na codzienne czytanie.

Zaangażowanie  rodziców uczniów klas drugich i trzecich.

Przeprowadzenie konkursów klasowych – podsumowanie czasu przeznaczonego na czytanie

X,XI

31.X i 30.XI 2016

Wychowawcy klas II:  

J.Górecka, B.Niezręcka, I.Kisała, M.Kraczla, B.Kusak, M.Bywalec-Kopycka,

Wychowawcy klas III:

B.Szostek E.Górniok B.Wyrwoł B.Beker-Kołodziej B.Niezręcka

Konkurs Pięknego Czytania ,,Czytam! Lubię to!

Zorganizowanie konkursu klasowego – klasy I, II i III. Wyłonienie zwycięzców klasowych.

Zorganizowanie szkolnego konkursu dla uczniów klas I,II i III.

Udział w międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach.

 

V 2017

Wychowawcy klas I:

U.Lech I.Malcharek

Wychowawcy klas II: J.Górecka B.Niezręcka I.Kisała M.Kraczla B.Kusak M.Bywalec-Kopycka Wychowawcy klas III: B.Szostek E.Górniok B.Wyrwoł B.Beker-Kołodziej B.Niezręcka

Koordynator M.Kraczla

Wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publiczne w Lędzinach uczniów klas I-III. Zapoznanie z księgozbiorem biblioteki.

Udział w imprezach organizowanych przez MBP.

Wg harmonogramu

Wychowawcy klas I-III

Klasowe kąciki czytelnicze ,,Moje ulubione książeczki”

Założenie klasowego kącika książki.

Zbieranie informacji o ulubionych książkach. Reklama książki.

 

Wykonanie gazetek klasowych z tytułami ulubionych książek ,,To warto przeczytać”. Comiesięczne uzupełnianie tych gazetek. Uwzględnienie tytułów książek zakupionych w ramach projektu ,,Książki naszych marzeń ” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dostępnych w bibliotece szkolnej.

X 2016

Raz w miesiącu

Wychowawcy klas I:

U.Lech I.Malcharek

Wychowawcy klas II: J.Górecka B.Niezręcka I.Kisała M.Kraczla B.Kusak M.Bywalec-Kopycka Wychowawcy klas III: B.Szostek E.Górniok B.Wyrwoł B.Beker-Kołodziej B.Niezręcka

Budowa Ksiązki

Zajęcia w bibliotece dla uczniów klas drugich – ,,Budowa książki”.

 

X 2016

L.Matyja

Wychowawcy klas II: J.Górecka B.Niezręcka I.Kisała M.Kraczla B.Kusak M.Bywalec-Kopycka Wychowawcy klas

Katalog ilustrowany

Przeprowadzenie zajęć w bibliotece szkolnej ,,Katalog ilustrowany” z uczniami klas III przy wykorzystaniu księgozbioru zakupionego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .

Wykonanie kart do katalogu ilustrowanego.

Prezentacja katalogu w bibliotece

 

II 2017

L.Matyja Wychowawcy klas III: B.Szostek E.Górniok B.Wyrwoł B.Beker-Kołodziej B.Niezręcka

 

Konkurs recytatorski na poziomie klas I-III

Zorganizowanie konkursu recytatorskiego ,,Powitanie wiosny” na szczeblu klasowym.

Zorganizowanie  szkolnego konkursu recytatorskiego.

Udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach.

III 2017

21.III. 2017

 

Wychowawcy klas I:

U.Lech I.Malcharek

Wychowawcy klas II: J.Górecka B.Niezręcka I.Kisała M.Kraczla B.Kusak M.Bywalec-Kopycka Wychowawcy klas III: B.Szostek E.Górniok B.Wyrwoł B.Beker-Kołodziej B.Niezręcka

Koordynator U.Lech, Matyja, E.Kicińska

Poranki czytelnicze

Codzienne czytanie dzieciom młodszym krótkich wierszy, opowiadań przed rozpoczęciem zajęć z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.

Wykorzystanie książek z klasowych kącików czytelniczych, zbiorów własnych i biblioteki.

 

codziennie

Wychowawcy klas I,II,III:

U.Lech I.Malcharek J.Górecka B.Niezręcka I.Kisała M.Kraczla B.Kusak M.Bywalec-Kopycka I B.Szostek E.Górniok B.Wyrwoł B.Beker-Kołodziej B.Niezręcka

Wywiad ,,Co czytałem gdy miałem 12 lat”

Przeprowadzenie przez uczniów klas VIa, VIb i VI c wywiadu z rodzicami lub babcią dziadkiem na temat książek jakie czytali gdy byli mali.

Umieszczenie najciekawszych relacji na tablicy w holu szkoły.

Wystawa w bibliotece książek, które czytali rodzice, dziadkowie.

X/XI 2016

B. Kowalska G.Haładaj G.Malina J.Otkowicz- Kmiecik

L.Matyja

,,Księga Zyczeń czytelników”

Sondaż czytelniczy z udziałem  uczniów naszej szkoły ,,Jakie książki chciałbym mieć w bibliotece szkolnej.”

Założenie ,,Księgi Życzeń Czytelników”.

Księga dostępna będzie w bibliotece szkolnej.

X-XII 2016

Samorząd uczniowski

OpiekunSU K.Kupczyk

E.Ostrowska

,,Warto przeczytać”

Wykonanie przez uczniów klas IV-VI plakatów zachęcających do przeczytania wybranych przez nich książek.

Prezentacja plakatów na gazetkach klasowych.

 

X-XII 2016

Wychowawcy klas IVa, IVb, IVc.

Wychowawcy klas Va, Vb, VB

Wychowawcy klas VIa, VIb, VIc, VId

Zdobywamy wiedzę o książce i jej historii.

Przeprowadzenie lekcji na temat historii książki.

Wykonanie prac tematycznych – wyeksponowanie ich na wystawie.

X, XI

K. Kupczyk

Projektujemy okładkę do ksiązki

Wykonanie okładki do książki dowolną techniką. Uczniowie klas IV i V.

Umieszczenie prac na tablicy w holu szkoły i na stronie internetowej.

X 2016

P.Czerniak

Odkrywamy tajemnice przyrody

Wyszukiwanie ciekawostek przyrodniczych i ekologicznych w czasopismach przez uczniów klas czwartych.

Zajęcia w bibliotece: poznajemy książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie o tematyce przyrodniczej.

Sporządzenie ,,Książeczki Ciekawostek Przyrodniczych”.

Udostępnienie w bibliotece szkolnej.

 

X,XI,

XII

2016

B.Smuda I.Borys L.Matyja

Bajkoterapia

Prowadzenie zajęć z bajkoterapii dla uczniów mających trudności edukacyjne i emocjonalne.

Raz w miesiącu

 

 

K. Pakuła-Krochmal

List do ulubionego autora książek.

Uczniowie klas piątych na lekcji języka polskiego piszą list prywatny do ulubionego autora książek z prośbą o napisanie interesującej ich książki.

Uczniowie klas szóstych piszą list oficjalny do ulubionego autora książek z prośbą o napisanie interesującej ich książki.

Wystawa najciekawszych prac.

II półrocze

Nauczyciele języka polskiego:

B.Kowalska, G.Haładaj G.Malina J.Otkowicz- Kmiecik

Makieta dworku Bejgoła

Projekt  w wykonaniu uczniów klas szóstych, na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego ,,Szatan z siódmej klasy”.

Wystawa najładniejszych prac.

I półrocze

J.Otkowicz- Kmiecik,

B.Kowalska

Portret przyjaciela z Narnii

Wykonanie przez uczniów klas piątych portretu wybranej postaci z książki C.S. Lewisa ,,Opowieści z Narnii”

Wystawa najładniejszych prac

I półrocze

B.Kowalska G.Haładaj, G.Malina

 

Lekcja Kleksografii

J. Brzechwa ,,Akademia Pana Kleksa”- układanie wierszyków – rymowanek.

Uczniowie klas czwartych.

Ekspozycja na gazetkach.

I półrocze

B.Kowalska G.Haładaj, G.Malina

Tajemniczy ogród

Wykonanie przez uczniów klas piątych prac pisemnych opisujących tajemniczy ogród na podstawie książki F.H.Burnett ,,Tajemniczy ogród”.

II półrocze

B.Kowalska G.Haładaj, G.Malina

 

,,W pustyni i w puszczy” konkurs czytelniczy

Konkurs czytelniczy na podstawie powieści H.Sienkiewicza ,,W pustyni i w puszczy”.

Konkurs szkolny i powiatowy.

XI 2016

G.Malina

Konkurs recytatorski na poziomie klas IV-VI.

Zorganizowanie konkursu recytatorskiego ,,Powitanie wiosny” na szczeblu klasowym.

Zorganizowanie  szkolnego konkursu recytatorskiego.

Udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach.

III 2016

 

 

21.III.

2016

Wychowawcy klas IV-VI

Koordynatorzy: B.Kowalska L.Matyja  E.Kicińska

 

Konkurs na komiks dla uczniów klas V-VI.

„Interpunkcja, ortografia – bohaterami komiksu.” – wykonanie pracy w formie komiksu.

Wyłonienie zwycięzców. Przydzielenie nagród.

Prace udostępnione będą w Bibliotece szkolnej.

IV Z017

B.Kowalska G.Haładaj, G.Malina

Konkurs Pięknego Czytania na poziomie klas IV-VI.

Zorganizowanie szkolnego konkursu dla uczniów klas IV-VI.

Wyłonienie zwycięzców.

Udział w międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach.

 

V 2017

L.Matyja B.Kowalska E.Kicinska

Konkurs biblijny

Zorganizowanie konkursu biblijnego ,,Ewangelia według św. Mateusza” dla uczniów klas IV-VI.na szczeblu szkolnym. Wyłonienie zwycięzców.

Udział w konkursie rejonowym.

X,XI

M.Folkert ,     D.Juda

Matematyczne zadania

Wymyślanie przez uczniów klas V i VI matematycznych zadań tekstowych tematycznie związanych z książką.

Wykonanie zbioru zadań tematycznie związanych z książką.

Wykorzystanie tych zadań na lekcjach – wymiana między klasami.

Cały rok

B.Trzcińska B.Szostek M.Sobczyk

Piosenki o książkach

Nauczenie piosenki Jacka Cygana ,,Cała Polska czyta dzieciom z wieczora i z rana” lub piosenki Fasolek – ,,W bibliotece z książką na półkach trąbią słonie, kuka kukułka.

II półrocze

G.Głodek

Detektywistyczne łamigłówki Lassego i Mai.

Konkurs czytelniczy na podstawie serii książek M.Widmark, H.Willis – Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, dla chętnych uczniów z klas III – VI.

Wyłonienie zwycięzców.

III 2017

L.Matyja

Uczeń jako odbiorca kultury

Tworzenie przez uczniów prezentacji multimedialnej na temat wybranej przez siebie tematyki dotyczącej teatru, filmu, książki lub muzyki.

Zdobyte na lekcjach języka polskiego informacje uczniowie wykorzystują do wykonania prezentacji w programie Power point.

 

V/VI 2017

B.Żądło E.Górniok A.Truty B.Wyrwoł

 

Zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej.

Zorganizowanie w bibliotece zajęć czytelniczych, gier, zabaw dla dzieci przebywających na świetlicy szkolnej.

Zebranie prac plastycznych  założenie teczki „Nasze prace”.

X 2016 –VI2017

L.Matyja E.Ostrowska

Podsumowanie projektu

Apel z udziałem wszystkich uczniów wraz z wręczeniem nagród, dyplomów itp.:

– ekspozycja plakatów, prac plastycznych, matematycznych zbiorów zadań, komiksów prac pisemnych, listów i innych prac,

– obejrzenie prezentacji multimedialnych  na temat teatru, filmu, książki i muzyki,

– przedstawienie zwycięzców konkursu biblijnego „Ewangelia według św. Mateusza”,

– przedstawienie zwycięzców konkursu czytelniczego ,,Detektywistyczne łamigłówki Lassego i Mai”,

– zaprezentowanie zwycięzców konkursu recytatorskiego,

– Zaprezentowanie Mistrzów Pięknego Czytania,

– zaśpiewanie piosenki „Cała Polska czyta dzieciom z wieczora i z rana” lub piosenki Fasolek – ,,W bibliotece z książką na półkach trąbią słonie, kuka kukułka.

VI 2017

Koordynatorzy projektu oraz nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne zadania.

Ewaluacja:

 • Obserwacja przez nauczycieli poziomu aktywności uczniów na zajęciach przeprowadzonych w ramach projektu
 • przeprowadzenie ankiety na temat czytelnictwa.

KOORDYNATORZY PROJEKTU: Lucyna Matyja, Barbara Kowalska, Bożena Wyrwoł i Beata Kusak.

W realizacji projektu biorą udział nauczyciele języka polskiego, historii, religii, przyrody, muzyki, zajęć komputerowych, psycholog szkolny, nauczyciele świetlicy, biblioteki szkolnej oraz wychowawcy.