Współpraca

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI ŚREDNIMI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH

W poniedziałek 11 kwietnia 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach odbyło się spotkanie z pracownikami Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. W zajęciach uczestniczyły wszystkie klasy ósme, które niebawem opuszczą mury naszej szkoły. Uczniowie zostali szczegółowo zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły średniej oferującej kształcenie zarówno w technikum, jak i w szkole branżowej I stopnia (klasa wielozawodowa).
W ramach technikum młodzieżowego zaprezentowano następujące kierunki kształcenia:
– technik fotografii i multimediów
– technik informatyk
– technik logistyk
– technik ekonomista
– technik mechanik
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły.

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

http://pzs.tinadesign.atthouse.pl/dla-kandydatow/rekrutacja-2/


WSPÓŁPRACA Z POWATOWYM URZĘDEM PRACY W TYCHACH

Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego – „Rynek pracy w Tychach i okolicach”

W dniu 10 października 2022 r. klasy 7a i 7b wzięły udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się na terenie naszej szkoły. Zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Kamilę Poskońską – Pyrlik oraz p. Dorotę Polczyk – doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące rynku pracy. Poruszono następujące tematy: analiza mocnych i słabych stron, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, analiza lokalnego rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe, przykładowe wynagrodzenie, planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz zawody przyszłości. Duże zainteresowanie wzbudził „Barometr zawodów”, czyli prognoza przedstawiająca aktualną sytuację zatrudnienia w kraju, województwie i powiecie.

Zaproszona młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusjach oraz wykazała duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami. Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów rozwiązał test predyspozycji zawodowych. Teraz z pewnością uczniowie są lepiej przygotowani do zaplanowania własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy p. Kamili oraz p. Dorocie za poświęcony czas oraz przekazanie cennych informacji.


Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego – „Rynek pracy w Tychach i okolicach”

W dniu 18 października 2021 r. klasy siódme oraz ósme wzięły udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się na terenie naszej szkoły. Zajęcia były przeprowadzone przez Pana Jarosława Sojdę – doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Tematem spotkania był „Rynek pracy w Tychach i okolicach”. Zostały poruszone m.in. zagadnienia dotyczące analizy rynku pracy oraz aktualnego zapotrzebowania na wybrane zawody. Duże zainteresowanie wzbudził „Barometr zawodów”, czyli prognoza przedstawiająca aktualną sytuację zatrudnienia w powiecie, województwie oraz całym kraju.
Zaproszona młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusjach grupowych oraz wykazała duże zainteresowanie poruszanym tematem. Teraz z pewnością wszyscy uczniowie są lepiej przygotowani do zaplanowania własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Jarosławowi za poświęcony czas oraz przekazanie cennych informacji.


Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego – „Rynek pracy w Tychach i okolicach”

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BIERUNIU

Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego – „Zawód i praca a predyspozycje zawodowe”

W styczniu 2022 r. klasy ósme wzięły udział w dwugodzinnych warsztatach z doradztwa zawodowego, które odbyły się na terenie naszej szkoły. Zajęcia były przeprowadzone przez Panią Zofię Herok – doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu, który posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Temat warsztatów „Zawód i praca a predyspozycje zawodowe” był niezwykle istotny dla młodych ludzi, którzy niebawem staną przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusjach grupowych oraz wykazała duże zainteresowanie poruszanym tematem. Podczas spotkania każdy uczestnik rozwiązał test predyspozycji zawodowych, dzięki któremu poznał swoje mocne i słabe strony. Teraz z pewnością wszyscy uczniowie są lepiej przygotowani do wyboru przyszłej szkoły oraz zawodu.