PODSUMOWANIE REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „KIERUNEK – PRZYSZŁOŚĆ”

W roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzono pierwszą edycję innowacji pedagogicznej z zakresu orientacji zawodowej w klasie 3a. Innowacja realizowana była na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej, spotkań z rodzicami oraz podczas wyjść do pobliskich zakładów pracy i instytucji publicznych. Lekcje prowadzone były metodami aktywizującymi takimi jak: metoda projektu, burza mózgów, debata, mapa myśli. W trakcie zajęć wykorzystywane były technologie multimedialne.

Zrealizowano następujące zadania:
– Wizyta w Salonie Urody „Ewa” w Lędzinach
– Realizacja tematu „Poznaję samego siebie, czyli jak spędzam czas wolny?”
– Realizacja tematu „Zawody w mojej rodzinie – stworzenie książki przedstawiającej zawody wykonywane przez najbliższych”
– Wizyta w sklepie „Animar” w Lędzinach
– Realizacja tematu „Zawody związane z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi”
– Spotkanie z rodzicem „Praca górnika”
– Spotkanie z rodzicem „Monter sprzętu oświetleniowego”
– Realizacja tematu „Zawody związane z działalnością artystyczną człowieka”
– Wizyta w Urzędzie Miasta Lędziny
– Realizacja tematu „Zawody związane z usługami”
– Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu
– Realizacja tematu „Moje mocne i słabe strony”
– Wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach – cz. I
– Realizacja tematu „Jakie interesują mnie zawody?”
– Wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach – cz. II (zawód: ratownik medyczny)
– Spotkanie z rodzicem „Inżynier”

Ponadto przeprowadzano cykliczny „Klasowy pokaz talentów” podczas którego uczniowie prezentowali swoje talenty.

Podstawowym celem przeprowadzenia innowacji było m.in. zwrócenie przez dziecko szczególnej uwagi na zawody wykonywane przez najbliższych członków rodziny, integracja i zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz popularyzacja działań artystycznych w klasie. Wszystkie założone cele udało się osiągnąć.

Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie oraz rodzicom za duży wkład pracy w przygotowanie dzieci do realizacji niektórych działań. Szczególe podziękowanie dla rodziców, którzy poświęcili swój czas i dokonali prezentacji swoich zawodów.
Wioleta Tomala oraz Monika Chrobok

Lekcja zawodoznawcza w kl. 3a – „Zawód przyszłości – INŻYNIER”

14 czerwca w ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej „KIERUNEK – PRZYSZŁOŚĆ” zaproszono do szkoły Pana Michała Mrowca – tatę Oli, który pracuje zawodowo, jako inżynier mechanik. Pan Michał przygotował się do zajęć bardzo profesjonalnie. Na początku lekcji była wyświetlana prezentacja multimedialna, która zwierała podstawowe informacje na temat zawodu inżyniera. Dowiedzieliśmy się, że celem pracy inżyniera mechanika jest m.in. opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń mechanicznych, projektowanie konstrukcji i obróbki części, planowanie i nadzorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, pracujących w różnych gałęziach przemysłu. W trakcie omawiania zagadnień, każdy uczeń mógł zadawać pytania. Uczniowie mieli okazję zobaczyć oraz dotknąć wybranych narzędzi, którymi na co dzień posługuje się inżynier. Największą jednak atrakcję stanowiła część zadaniowa lekcji. Każdy uczeń wcielił się w rolę inżyniera i wykonał rysunek techniczny do wylosowanego wcześniej elementu. Na zakończenie okazało się, że te części tworzą jedną całość i w ten oto sposób powstał napis „KLASA 3A”.

Bardzo dziękujemy Panu Michałowi za poświęcony czas, przekazanie cennych informacji oraz niesamowity prezent. Mamy nadzieję, że w przyszłości niektórzy uczniowie będą wykonywali zawód inżyniera, który jest niezwykle ważny.

Warsztaty krawieckie w klasie 2 d

Z okazji Dnia Dziecka w naszej klasie odbyły się warsztaty krawieckie, przeprowadzone przez mamę Szymona. Rodzice wybrali dla swoich dzieci wzór poduszki, pani Ewelina pozszywała materiał i przygotowała dla każdego dziecka taką bajkową formę na poduszkę. Zadaniem uczniów było odwrócić na prawą stronę formę poduszki, a potem wypełnić ją silikonową kulką. Zabawy przy tym było niemało. Po wypełnieniu poduszki zostały zaszyte i można było z radością położyć na nie głowę. Bardzo dziękujemy mamie Szymona za wspaniałą zabawę w firmę produkcyjną. A oto fotki z naszych zajęć.

Realizacja projektu edukacyjnego w klasie 3a „Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?”

Projekt „Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?” był realizowany podczas zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w kl. 3a. Projekt był realizowany w I i II półroczu roku szkolnego 2023/2024. W sumie zrealizowano 8 tematów.
W czasie zajęć uczniowie zdobyli wiedzę na temat ważnych symboli narodowych, zaplanowali obchody Święta Niepodległości oraz poznali podstawowe zasady ochrony zabytków. Pracując z mapą, poznali dialekty i gwary występujące w różnych regionach Polski oraz mniejszości narodowe zamieszkujące nasz kraj. Ważą kwestię stanowiła sprawa bezpieczeństwa narodowego. Dzieci pracowały metodami aktywizującymi. Podczas lekcji zaangażowany był każdy uczeń.
Głównym efektem realizacji projektu było zwiększenie świadomości patriotycznej wśród uczniów oraz zachęcenie ich do angażowania się w sprawy społeczności klasowej i szkolnej.

Zrealizowane zostały następujące tematy:

1. Jak poznać kogoś lepiej?
2. Jaką moc ma empatia?
3.Dlaczego świętujemy niepodległość?
4. Kto dba o bezpieczeństwo mojego kraju?
5. Jak opiekować się zabytkami?
6. Czy jeden głos może coś zmienić?
7. Czy w Polsce mieszkają tylko Polacy?
8. Czy poleczka to polski taniec?

Dziękuję wszystkim uczniom za wspaniałą pracę oraz duże zaangażowanie podczas realizacji poszczególnych zadań.

Wioleta Tomala

„Zabawy sztuką” – podsumowanie 1D

Klasa 1D wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawy sztuką”. My zdolni pierwszacy wykonaliśmy słoneczniki van Gogha, namalowaliśmy pole kwiatów, stworzyliśmy geometryczne zakładki do książek wg Roberta Delanuay, wykonaliśmy prace zgodne z kierunkiem op-artu. Była też praca w grupach, gdzie wykonaliśmy magiczne drzewa, z groszku ptysiowego i wykałaczek stworzyliśmy konstrukcje freblowskie i najprzyjemniejszy zadanie czyli wykonanie jadalnego obrazu.

Wycieczka na orientację „Wielcy odkrywcy”

W dniu 10 maja 2024 uczniowie z klas 7A oraz 7C (wraz z wychowawcami p. Małgorzatą Sobczyk, p. Anną Czarnotą oraz opiekunem p. Przemysławem Czerniakiem) udali się na wycieczkę na orientację na Jurze.

Uczestnicy pod okiem instruktorów brali udział w zabawie w terenie, w której poszukiwali ukrytych w lesie przedmiotów/znaków na podstawie otrzymanej mapy. Z odnalezionych wskazówek musieli utworzyć hasło. Podczas zabawy trzeba było wykazać się szybkością i umiejętnością logicznego myślenia.

Wycieczka klasy VII A do American Corner w Katowicach

W naszej szkole cyklicznie odbywają się wyjazdy do American Corner – Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej w Katowicach. W dniu 9 maja 2024 klasa 7a pod opieką p. Anny Czarnoty oraz Anny Buchały-Basiagi wyjechała na prelekcję dotyczącą ciekawostek na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki pt. „25 rzeczy, które warto wiedzieć wybierając się do USA”. Uczniowie dowiedzieli się ciekawych oraz zaskakujących faktów na temat tego kraju oraz dostępnych programach edukacyjnych. Poznali także różnice w funkcjonowaniu w codziennym życiu pomiędzy USA oraz Polską.

Wycieczka do Wygiełzowa

W dniu 10 maja klasa 1a i 1c wybrały się na wycieczkę do Wygiełzowa. Uczniowie mogli zobaczyć jak dawniej żyli ludzie biedni i bogaci, jak wyglądała małopolska wieś. Uczestniczyliśmy także w warsztatach malarskich, podczas których powstały szkatułki na biżuterię.
Kolejnym punktem było zwiedzanie zamku Lipowiec, dawnego więzienia.
Dopisała piękną pogoda i dobre humory.

Fizjoterapeuta i masażysta w 1D – zajęcia profilaktyczne

24 kwietnia w 1D odbyły się zajęcia, w trakcie których uczniowie poznali zawód fizjoterapeuty i masażysty. Specyfikę tej pracy i potrzebne do niej akcesoria przedstawiły mamy dwóch uczennic Pani Jadzia – mama Helenki oraz Pani Diana – mama Jagódki. Dziękujemy za wspaniałą lekcję!

Zajęcia 1D z przedszkolakami

23 kwietnia klasa 1D zaprosiła na zajęcia pokazowe grupę przedszkolaków – 6 latków z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach. Był występ, prezentacja o bocianach i praca plastyczna. Lubimy takie lekcje, kiedy razem możemy więcej!