Akcja „Kocham słyszeć”

Piątego listopada uczniowie klas 2a, 2c oraz 2d uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Kocham słyszeć” prowadzonej przez surdo logopedę. Dzieci miały okazję poznać narząd słuchu, dowiedzieć się co to jest dźwięk, jak to się dzieje że słyszymy a także zaprojektować aparat słuchowy dla osób z niedosłuchem.