II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górnym Śląsku i Powiecie Bieruńsko-Ledzińskim

17.11.2017r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki oddział Gimnazjalny odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górnym Śląsku i Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

Konkurs składał się z II etapów:

I etap – obejmował test zawierający 24 pytania dotyczące Powstań Śląskich, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, wielkich Ślązaków, noblistów.

II etap – zabawa edukacyjna dotycząca znajomości regionu Górnego Śląska, gwary, układanie puzzli oraz muzyka.

W konkursie brało udział sześć szkół : Szkoła Podstawowa w Bojszowach, Szkoła Podstawowa w nr 1 w Imielinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lędzinach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lędzinach.

Wyniki konkursu:

I miejsce Natalia Tomala i Aleksandra Kupczyk z SP nr 1 w Imielinie

II miejsce Bartłomiej Głuchowicz i Patryk Czudaj SP nr 1 w Lędzinach

III miejsce Aurelia Affek i Zuzanna Sosna SP w Bojszowach

Na zakończenie konkursu pani wicedyrektor Iwona Borys wręczyła nagrody, pogratulowała wszystkim uczestnikom i podziękowała opiekunom za bardzo dobre przygotowanie uczniów do konkursu. Organizatorkami konkursu były panie Ewa Gołębiowska i Ewa Szczepanek.