Olimpiada Pierwszaka

6 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach odbyła się VI Olimpiada Pierwszaka. Wszyscy uczniowie klas pierwszych lędzińskich szkół podstawowych wstawili się do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również naszych pierwszaków, w tym roku były to cztery pierwsze klasy.
Uczniowie szkół dzielnie rywalizowali ze sobą. Konkurencje przebiegały sprawnie, w przyjaznej atmosferze. Dla młodych sportowców nadrzędnym celem było wspaniała zabawa i zasady fair play.
Kto zwyciężył? Zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, którzy stawili czoło niełatwym konkurencjom. Gratulujemy wszystkim młodym uczestnikom Olimpiady wspaniałych osiągnięć sportowych. Dziękujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej za trud i zaangażowanie włożone w przygotowanie dzieci do sportowej rywalizacji.