Podsumowanie projektu „Moje miasto Lędziny”

22 listopada w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego dla klas 1-3 „Znam moje miasto Lędziny”. Była to już druga edycja projektu, który przybliżył dzieciom naszą małą ojczyznę – miasto Lędziny.

W październiku uczniowie odwiedzali ważne historycznie miejsca w naszym mieście, zapalili znicze w miejscach pamięci, wykonali ciekawe ilustracje oraz wzięli udział w grze szkolnej – „Czy znam moje miasto?”.

Na zakończenie projektu uczniowie spotkali się z byłymi członkami zespołu regionalnego Lędzinianie. Pan Franciszek Moskwa przygrywał na akordeonie do słów śląskich pieśni, szczególnie: „Moje miasto Lędziny” oraz „Szła dzieweczka”. Uczniowie zaśpiewali także piosenkę „Karlik” i zatańczyli taniec „Jo jest karlus…”. Pani Dorota Król zaskarbiła sobie uwagę dzieci, opowiadając różne zabawne historie w gwarze śląskiej. Opisała też elementy stroju śląskich kobiet. Spotkanie zakończyło się rozdaniem nagród uczniom, którzy zajęli „medalowe” miejsca w grze szkolnej, która sprawdzała wiedzę dzieci na temat Lędzin. Atmosfera wspólnoty, zainteresowania i uwagi upewniła nas – organizatorów, że warto przybliżać dzieciom wiedzę: Skąd pochodzę? Jaka jest historia mojego miasta?

Autorki projektu: Katarzyna Adamczyk, Bożena Wyrwoł