Prelekcje z bieruńskimi policjantami

Bieruńscy policjanci p. G. Dudys oraz p. Sz. Jeleń przeprowadzili prelekcje z uczniami kl. IV- VI mające na celu przybliżenie uczniom tematyki demoralizacji i przestępczości nieletnich. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami na temat zagrożeń w środowisku młodzieżowym oraz konsekwencjach prawnych związanych z demoralizacja ( ryzykownymi zachowaniami) i popełnianiem czynów karalnych przez nieletnich. Policjanci przedstawili i omówili podstawowe środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich sprawców czynów karalnych oraz konsekwencje jakie mogą ponieść nieletni uczniowie i ich rodzice. Podczas rozmów z uczniami poruszono również temat cyberprzemocy i cyberzagrożeń. Uczniowie bardzo chętnie włączali się do wspólnej dyskusji oraz wykazywali zainteresowanie przedstawioną tematyką.

Organizator: pedagog szkolny.