Projekt „Znam moje miasto Lędziny” w klasie 2b

W ramach projektu edukacyjnego „Znam moje miasto Lędziny” klasa 2 b zrealizowała kilka działań z projektu.
Klasa odwiedziła Klasztor Sióstr Boromeuszek, w którym dowiedziała się wielu ciekawostek o historii Lędzin i działalności sióstr zakonnych na tutejszych terenach.
Następnie przypomnieliśmy sobie sylwetkę patrona szkoły Karola Miarki i odśpiewaliśmy wspólnie z innymi klasami hymn szkoły.
Październikowe działania zakończyliśmy zapaleniem znicza pod Pomnikiem Weteranów Powstań Śląskich w ramach pamięci o poległych i przypomnieniu o historii miasta.