„Strzeż się nieznajomych” – prelekcje ze Strażą Miejską

W dniu 16.05.2017 r. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lędzinach przeprowadzili prelekcje dla uczniów klas I – III. Spotkanie odbyło się pod nazwą „ Strzeż się nieznajomych”. Funkcjonariusze uświadomili uczniom jakie niebezpieczeństwa mogą płynąć z kontaktu z obcymi osobami. Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Dlatego też niezbędne jest wyrabianie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych . Uczniowie mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Funkcjonariusz prowadzący spotkanie pan J. Bajura odpowiadał na pytania uczniów, jak również sam uzyskiwał odpowiedzi na zadane przez siebie pytania skierowane do uczniów.

Celem spotkanie było uświadomienie uczniom następujących kwestii:

  1. Nie przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy.
  2. Nie oddalania się z obcymi.
  3. Nie wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych.
  4. Nie otwierania drzwi obcym.
  5. Nie opowiadania o wyposażeniu domu – mieszkania, sprzęcie technicznym itp.

Organizator spotkania: pedagog szkolny