Szkolny konkurs biologiczno-profilaktyczny

W październiku 2020 r. w naszej szkole przeprowadzony został konkurs biologiczno-profilaktyczny pod hasłem „Nie pij, nie pal, nie używaj- stop używkom”. Miał on na celu ukazanie problematyki uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości, abstynencji poprzez upowszechnianie wzorców postaw prozdrowotnych, zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych oraz poszukiwanie twórczych form wyrazu.

W konkursie miejsce I zajęła Amelia Gluch,
miejsce II Wiktoria Szandar,
a miejsce III Filip Antolak.

Organizatorem konkursu była biolog Sylwia Wituła-Jedlińska.