Warsztaty edukacyjne w oczyszczalni ścieków Lędziny-Ziemowit

W czerwcu klasy czwarte uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w Oczyszczalni Ścieków w Lędzinach. Uczniowie zobaczyli obiekty znajdujące się na terenie zakładu oraz poznali procesy, które zachodzą podczas oczyszczania ścieków. Zajęcia prowadzone w naturalnym środowisku wzbogaciły wiedzę czwartoklasistów na temat przyrody i ochrony środowiska.