Wywiadówki

W dniach 25 i 26 marca w budynku głównym szkoły odbędą się wywiadówki.
Zapraszamy Rodziców na spotkania zgodnie z załączonym grafikiem

Rodziców uczniów klas gimnazjalnych oraz ósmych zapraszamy w dniu 26.03.2019r.

Plan spotkań rodziców uczniów klas ósmych i gimnazjalnych

16.00 – Spotkanie Rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych według grafiku
16.30 – Spotkanie Rodziców ze wice starostą bieruńsko-lędzińskim na sali gimnastycznej
Po spotkaniu – szkolenie Rodziców uczniów klas ósmych (na sali gimnastycznej) oraz Rodziców uczniów klas gimnazjalnych
(w sali nr 7) dotyczące egzaminów końcowych (obecność na szkoleniu potwierdzona podpisem)

Przyporządkowanie sal w dniu spotkania z rodzicami

25.03.2019 godzina 16.00 -18.00

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

1A

36

Monika Kraczla

1B

16

Beata Kusak

1C

10

Bożena Wyrwoł

1D

35

Bożena Niezręcka

2A

33

Beata Ryszka

2B

14

Katarzyna Adamczyk

2C

37

Bożena Beker-Kołodziej

2D

34

Izabela Kisała

3A

31

Ilona Malcharek

3B

32

Urszula Lech

4C

28

Sebastian Wala

4D

8

Agnieszka Zetelman

4E

9

Beata Trzcińska

Uwaga! godz.16.30

4F

15

Ewa Gołębiowska

6C

7

Gabriela Malina

Przyporządkowanie sal w dniu spotkania z rodzicami

26.03.2019 godzina 16.00-18.00

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

4A

16

Joanna Otkowicz-Kmiecik

4B

28

Paulina Kosmala

5A

9

Beata Szostek

5B

31

Elżbieta Ostrowska

5C

18

Joanna Szubert

5D

7

Bożena Smuda

5E

37

Iwona Mrzygłód

6A

8

Małgorzata Sobczyk

6B

14

Mirosław Wowro

6D

10

Monika Basiaga

7A

22

Anna Buchała-Basiaga

7B

36

Anna Skop

7C

38

Barbara Żądło

8A

35

Dorota Malinowska

8B

25

Alina Bielec

8C

12

Magdalena Karoń

8D

15

Krzysztof Kupczyk

3A G

34

Katarzyna Koclęga

3B G

32

Jolanta Chrostek

3C G

33

Agnieszka Czernielewska