XV Powiatowy Turniej Wiedzy Matematyczno-Ekonomicznej

W piątek 7 grudnia 2018 roku odbył się w naszej szkole XV Powiatowy Turniej Wiedzy Matematyczno-Ekonomicznej. Konkurs ten wcześniej organizowany był dla gimnazjalistów, a w związku ze zmianami związanymi z reformą edukacji został dostosowany do umiejętności uczniów klas siódmych szkół podstawowych. Zadania turniejowe wymagały od uczestników zarówno umiejętności wykonywania obliczeń procentowych, jak i znajomości pojęć ekonomicznych.

Tegoroczne zmagania zakończyły się przyznaniem dyplomów oraz nagród następującym zespołom:
I miejsce: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu, w składzie:
Zuzanna Setman i Bartosz Godzik
II miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim, w składzie:
Paulina Sobczyk i Szymon Pastwa
III miejsce: uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach, w składzie:
Mateusz Piwko i Szymon Dudek

Patronat na konkursem objął Powiat Bieruńsko-Lędziński, dzięki czemu laureaci otrzymali cenne nagrody, a pozostali upominki. Słodki poczęstunek był możliwy dzięki sponsorom, między innymi Radzie Rodziców naszej szkoły.

Turniej przygotowały nauczycielki matematyki naszej szkoły – Jolanta Chrostek i Małgorzata Sobczyk.