Zajęcia ekologiczne

W maju uczniowie klas czwartych uczestniczyli w zajęciach ekologicznych przeprowadzonych przez Panią Bernadetę Stachoń na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lędzinach. Dzieci poznały etapy i sposoby oczyszczania wody w naszym mieście oraz nowoczesne urządzenia służące do jej filtracji.