Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego – „Zawód i praca a predyspozycje zawodowe”

W listopadzie i grudniu 2022 r. na terenie naszej szkoły odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego. Każda ósma klasa uczestniczyła w dwugodzinnym spotkaniu, które było przeprowadzone przez Panią Zofię Herok – doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu. Poruszone zostały kwestie dotyczące predyspozycji zawodowych oraz dalszych możliwości kształcenia. Znajomość własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, kompetencji i cech charakteru pozwala formułować realne cele zawodowe i odpowiednio zaplanować karierę. Podczas spotkania każdy uczestnik rozwiązał test predyspozycji zawodowych, dzięki któremu poznał m.in. swoje mocne i słabe strony. Zdobyta wiedza na swój temat z pewnością ułatwi młodzieży podjęcie właściwych decyzji edukacyjno – zawodowych, a także prezentowanie swoich atutów w przyszłości przed pracodawcą.
Serdecznie dziękujemy Pani Zofii Herok za poświęcony czas i przekazanie cennych informacji uczniom naszej szkoły. Liczymy na dalszą współpracę w kolejnym roku szkolnym.