Child in Art

W ramach międzynarodowego projektu eTwinning „Child in Art”, w którym bierze udział klasa 1a, poznawaliśmy działa wielkich malarzy. Pierwszym malarzem był Leonardo Da Vinci i jego słynna Mona Lisa. Rozmawialiśmy o świetle, kolorach i farbach. Zajęcia zakończyliśmy naszą interpretacją dzieła wielkiego malarza.