Dzień Dysleksji

Europejskie Towarzystwo Dysleksji uznało 7 października za Dzień Dysleksji.

Jest to dobra okazja do tego, aby dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, czym jest dysleksja. 

„Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym. Charakteryzuje się trudnościami w adekwatnym i/lub płynnym rozpoznawaniu słów oraz słabymi zdolnościami dekodowania i poprawnego pisania. Trudności te są zazwyczaj wynikiem deficytu fonologicznego aspektu języka, często niewspółmiernego do innych zdolności poznawczych i efektywnych metod nauczania stosowanych w szkole. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym, które mogą ograniczyć rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej.”

Mitem jest przekonanie, że dysleksja dotyka dzieci mniej zdolne od innych. Dysleksja to nie lenistwo, to nie nowa moda! Nawet wśród ludzi sławnych i wybitnych nie brakuje osób z dysleksją. Możemy znaleźć je w świecie nauki, muzyki, kina, malarstwa, polityki, a nawet w literaturze. Przyglądając się biografiom znanych dyslektyków, można wysnuć wniosek, że osiągnęli oni życiowy sukces nie pomimo dysleksji, a dzięki niej.

Determinacja, wytrwałość, kreatywność, nieszablonowość – to właśnie cechy, które sprawiają, że dysleksja często zamiast przekleństwem, może stać się prawdziwym darem. Wystarczy w odpowiedni sposób pokierować swoimi umiejętnościami i wykorzystać mocne strony, aby wybić się w życiu. Jeżeli jesteście ciekawi, kto zmagał się z trudnościami o charakterze dyslektycznym, zajrzyjcie do poniższej galerii:
https://podstawowa.polaniec.eu/wp-content/uploads/2021/10/Galeria-slynnych-dyslektykow.pdf

Szanowni Rodzice!

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Jeśli jednak chcemy, by nasze dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy zawodowe, warto pamiętać o systematycznej, ukierunkowanej pracy. Ogromna odpowiedzialność spoczywa tutaj właśnie na rodzicach, którzy powinni zachęcać swoje dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku. Systematyczna praca w domu jest bowiem warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. Dlatego też szczególnie gorąco zachęcamy rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do zapoznania się z niżej zamieszczonymi poradnikami i wskazówkami, które się w nich znajdują.

Pamiętajmy, że rola rodzica w wykrywaniu i pokonywaniu trudności u dziecka jest niezmiernie ważna, gdyż nikt nie zna dziecka lepiej od jego własnych rodziców i nikt nie spędza z nim tak dużo czasu…

Pierwszy poradnik „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją” zawiera najważniejsze informacje i wskazówki dla rodzica oraz praktyczne ćwiczenia do pracy z dzieckiem z klas 1-3 i 4-7. Został  on przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Drugi z poradników został opracowany w ramach programu „Eduterapeutica. Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8” i jest własnością wydawnictwa Ei System.

Poradnik „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”Pobierz plik

Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Poradnik dla rodzicówPobierz plik