INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza powstała w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały skierowane dla uczniów, rodziców i nauczycieli poszukujących wsparcia, szukających porad specjalistów, konsultacji, udziału w szkoleniach.

https://pwpp.uksw.edu.pl