Konwencja o prawach dziecka

W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka. 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia uczniowie przygotowali dla wszystkich krótkie przedstawienie. Na całością czuwały panie Ewa Szczepanek i Joanna Gluch