Obiady w czerwcu

Cena obiadów w czerwcu: 14 dni x 4,50zł = 63,00 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej.

W związku z zakończeniem roku szkolnego wpłat należy dokonać najpóźniej do 5 czerwca.