Obiady w październiku

Obiady będą wydawane od 3 października 2022 r. Cena obiadów w szkole to 6 zł.
Cena obiadów w październiku: 19 dni x 6 zł = 114 zł

Wpłatę należy dokonać po złożeniu deklaracji.

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.30. Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.