Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 na boisku szkolnym byłego gimnazjum.

W razie niepogody godzina nie ulega zmianie.
Obowiązywał będzie następujący przydział sal:

klasy

godzina 

miejsce ul. Pokoju 29

uwagi

1

8.30

klasa A sala nr 203

klasa B sala nr 205

klasa C sala nr 206

klasa D sala nr 210

klasa E sala nr 213

W czasie spotkania
rodzica z wychowawcą uczniowie zostają pod opieką wyznaczonych nauczycieli

2

10.00

klasa A sala nr 105

klasa B sala nr 106

klasa C sala nr 107

klasa D sala nr 109

 

3-4

11.15

klasa 3A sala nr 203

klasa 3B sala nr 205

klasa 3C sala nr 206

klasa 3D sala nr 210

klasa 4A sala nr 212

klasa 4B sala nr 213
klasa 4C sala nr 214

klasa 4D biblioteka

 

5-6

10.15

kl.5 A biblioteka

kl.5 B sala nr 111

kl.6 A sala nr 112
kl.6 BC boks drugie piętro

kl.6 D boks 1 pierwsze piętro

kl.6 E boks 2 pierwsze piętro
kl.6 F sala 103

klasy 5-6 odbierają podręczniki – proszę,
by uczniowie zabrali do szkoły plecaki

kl. 6 E w zastępstwie wychowawcy p. Szymański

7-8

bezpośrednio po mszy  ok. 9.45

kl. 7 boks 1 pierwsze piętro

kl. 8 boks 2 pierwsze piętro

 

 

Klasy 1 – do szkoły z uczniem wchodzi tylko 1 rodzic

Klasy od 2 do 8 – do szkoły wchodzą tylko uczniowie.